Vũ khí U23 UAE: 'Tiểu Neymar' đấu U23 Việt Nam

Vũ khí U23 UAE: 'Tiểu Neymar' đấu U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đấu U23 UAE, bảng D U23 châu Á, với một bài toán chờ thầy Park: Zayed Al-Ameri, được ví 'tiểu...