Nhiều vấn đề đặt ra trong huy động vốn và mua bán - sáp nhập doanh nghiệp

Nhiều vấn đề đặt ra trong huy động vốn và mua bán - sáp nhập doanh nghiệp

Hội thảo chuyên đề 'Huy động vốn và mua bán - sáp nhập doanh nghiệp' cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp...

Chuyển hướng đầu tư qua hình thức M&A

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/4

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/4

'Xin giấy phép đầu tư nước ngoài vào Việt Nam phức tạp và mất thời gian'

'Xin giấy phép đầu tư nước ngoài vào Việt Nam phức tạp và mất thời gian'

Lotte Finance chính thức đi vào hoạt động tại Việt Nam

Lotte Finance chính thức đi vào hoạt động tại Việt Nam

Nhà đầu tư ngoại có xu hướng đầu tư thông qua mua bán, sáp nhập

Nhà đầu tư ngoại có xu hướng đầu tư thông qua mua bán, sáp nhập

Techcombank: 9 tháng lãi trước thuế 7,7 nghìn tỷ đồng, nợ xấu tăng 32,7%