Trạm dừng Awesome Academy 2024 tại ĐH Công nghiệp TP.HCM: Trải nghiệm 'so găng' cùng chiến thần

Đồng hành cùng Gen Z trên con đường theo đuổi các lĩnh vực mới, Awesome Academy 2024 đã tổ chức hoạt động tương tác và trải nghiệm tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM vào ngày 14/5 vừa qua với sự xuất hiện của 'thần rừng' ADC.