Chùm ảnh: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sau 'đại phẫu' vá ổ gà

Chùm ảnh: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sau 'đại phẫu' vá ổ gà

Động vật cũng có thể 'chạy' trong cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Động vật cũng có thể 'chạy' trong cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Cận cảnh sửa chữa trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cận cảnh sửa chữa trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cao tốc 34.000 tỷ đồng bị hỏng: Nhà thầu bóc sửa mặt đường

Cao tốc 34.000 tỷ đồng bị hỏng: Nhà thầu bóc sửa mặt đường

Cao tốc 34.500 tỷ đồng phải cào lên làm lại

Cao tốc 34.500 tỷ đồng phải cào lên làm lại

Cận cảnh cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đang cào lên làm lại

Cận cảnh cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đang cào lên làm lại

Đang cào bóc ổ gà chi chít trên cao tốc 34.000 tỷ

Đang cào bóc ổ gà chi chít trên cao tốc 34.000 tỷ

Cao tốc 34.000 tỷ vừa thông xe đã hỏng: Phải có người chịu trách nhiệm

Cao tốc 34.000 tỷ vừa thông xe đã hỏng: Phải có người chịu trách nhiệm

Tiết lộ quá trình xử lý ổ gà trên cao tốc 34.000 tỷ đồng: Việc 'sửa sai' có đảm bảo chất lượng?

Tiết lộ quá trình xử lý ổ gà trên cao tốc 34.000 tỷ đồng: Việc 'sửa sai' có đảm bảo chất lượng?

Bắt đầu cào bóc, trị 'ổ gà' trên cao tốc Đà Nẵng-Tam Kỳ

Bắt đầu cào bóc, trị 'ổ gà' trên cao tốc Đà Nẵng-Tam Kỳ

Thứ trưởng Bộ GTVT: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có vấn đề

Thứ trưởng Bộ GTVT: Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có vấn đề

Không có chuyện đắp bùn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Không có chuyện đắp bùn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

'Ổ gà' trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi xử lý dứt điểm thế nào?

'Ổ gà' trên cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi xử lý dứt điểm thế nào?

Phê bình VEC trong khâu sửa chữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Phê bình VEC trong khâu sửa chữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 'Hư hỏng nhỏ nhưng sửa chữa kém'

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: 'Hư hỏng nhỏ nhưng sửa chữa kém'

Thứ trưởng Bộ GTVT: Cao tốc 34.500 tỷ hư hỏng thế này là có vấn đề

Thứ trưởng Bộ GTVT: Cao tốc 34.500 tỷ hư hỏng thế này là có vấn đề