Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xử lý 3 chuyên gia đã về nước như thế nào?

Vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xử lý 3 chuyên gia đã về nước như thế nào?

Trong vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, có 3 người nước ngoài liên quan nhưng đã về nước trước khi vụ án...
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa hoàn thành đã hư hỏng

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chưa hoàn thành đã hư hỏng

Danh sách 36 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ cao tốc nghìn tỷ hơn 380 điểm hư hỏng

Danh sách 36 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ cao tốc nghìn tỷ hơn 380 điểm hư hỏng

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Từ việc truy tố kỹ sư Nhật...

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Từ việc truy tố kỹ sư Nhật...

Đề nghị truy tố 36 bị can trong vụ Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đề nghị truy tố 36 bị can trong vụ Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Nhiều chuyên gia nước ngoài biến mất trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Nhiều chuyên gia nước ngoài biến mất trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đề nghị truy tố 36 bị can trong đại án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đề nghị truy tố 36 bị can trong đại án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Sai phạm của cựu tổng giám đốc VEC tại cao tốc 34.500 tỷ

Sai phạm của cựu tổng giám đốc VEC tại cao tốc 34.500 tỷ

Vụ cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi: Nhiều kỹ sư nước ngoài vi phạm pháp luật

Vụ cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi: Nhiều kỹ sư nước ngoài vi phạm pháp luật

3 người nước ngoài sai phạm trong vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã về nước

3 người nước ngoài sai phạm trong vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã về nước

36 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

36 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ Đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Vụ sai phạm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Kỹ sư người Nhật Bản gây thiệt hại hơn 567 tỷ đồng

Vụ sai phạm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Kỹ sư người Nhật Bản gây thiệt hại hơn 567 tỷ đồng

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Đề nghị truy tố kỹ sư Nhật

Cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi: Đề nghị truy tố kỹ sư Nhật

Sai phạm nghiêm trọng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, truy tố 36 bị can

Sai phạm nghiêm trọng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, truy tố 36 bị can

Đề nghị truy tố kỹ sư Nhật Bản trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đề nghị truy tố kỹ sư Nhật Bản trong vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Đề nghị truy tố 36 bị can

Sai phạm tại Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Đề nghị truy tố 36 bị can

Lộ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng ở cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Lộ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng ở cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Người nước ngoài 'mất dạng' trước khi sai phạm tại dự án 34.000 tỷ bị phanh phui

Người nước ngoài 'mất dạng' trước khi sai phạm tại dự án 34.000 tỷ bị phanh phui

Đề nghị truy tố 36 bị can trong vụ án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đề nghị truy tố 36 bị can trong vụ án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Danh tính 36 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Danh tính 36 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Đề nghị truy tố 36 bị can

Sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Đề nghị truy tố 36 bị can

Đề nghị truy tố 36 bị can vụ cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Đề nghị truy tố 36 bị can vụ cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

Đề nghị truy tố 36 bị can vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đề nghị truy tố 36 bị can vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đề nghị truy tố cựu Phó TGĐ VEC, 1 người Nhật và đồng phạm

Đề nghị truy tố cựu Phó TGĐ VEC, 1 người Nhật và đồng phạm

Đề nghị truy tố 36 bị can trong vụ hỏng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Đề nghị truy tố 36 bị can trong vụ hỏng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi