TTC Land (SCR) báo lãi 72 tỷ đồng nửa đầu năm 2020

TTC Land (SCR) báo lãi 72 tỷ đồng nửa đầu năm 2020

TTC Land cho biết, doanh thu năm 2020 dự kiến đạt khoảng 2.056 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ.
TTC Land (SCR) dự kiến mua cổ phiếu quỹ tối đa 20% vốn điều lệ

TTC Land (SCR) dự kiến mua cổ phiếu quỹ tối đa 20% vốn điều lệ

TTC Land đẩy mạnh M&A, phát triển ít nhất 3 dự án mới trong năm 2019

TTC Land đẩy mạnh M&A, phát triển ít nhất 3 dự án mới trong năm 2019

'Soi' hàng loạt DA của TTC Land nằm 'tầm ngắm' thanh tra Bộ Xây dựng?

'Soi' hàng loạt DA của TTC Land nằm 'tầm ngắm' thanh tra Bộ Xây dựng?

Thanh tra hay 'sờ gáy'?

Thanh tra hay 'sờ gáy'?

MBLand, MIPEC lọt 'tầm ngắm' thanh tra 2019 của Bộ Xây dựng

MBLand, MIPEC lọt 'tầm ngắm' thanh tra 2019 của Bộ Xây dựng

Thanh tra nhiều dự án bất động sản lớn

Năm 2019, dự án nào lọt 'tầm ngắm' thanh tra của Bộ Xây dựng?

Hàng loạt dự án của Sacomreal, MBLand, Hồ Tràm, Mipec... vào 'tầm ngắm' thanh tra năm 2019