Sở Du lịch Đà Nẵng nói về hướng dẫn viên Trung Quốc

Sở Du lịch Đà Nẵng nói về hướng dẫn viên Trung Quốc

Du lịch Việt đang 'tự bắn vào chân mình'

Du lịch Việt đang 'tự bắn vào chân mình'

Đà Nẵng: Bát nháo và nhiều hệ lụy trong du lịch từ tour '0 đồng'

Đà Nẵng: Bát nháo và nhiều hệ lụy trong du lịch từ tour '0 đồng'

Hướng dẫn viên Trung Quốc lộng hành

Hướng dẫn viên Trung Quốc lộng hành

Hướng dẫn viên Trung Quốc lộng hành

Hướng dẫn viên Trung Quốc lộng hành

Đà Nẵng phải tránh nguy cơ vỡ trận du lịch giá rẻ

Đà Nẵng phải tránh nguy cơ vỡ trận du lịch giá rẻ

'Khóc ròng' vì hướng dẫn viên Trung Quốc

'Khóc ròng' vì hướng dẫn viên Trung Quốc

PCT Đà Nẵng: Phải yêu cầu nhà xe sa thải phụ xe đánh HDVDL vì hoa hồng

PCT Đà Nẵng: Phải yêu cầu nhà xe sa thải phụ xe đánh HDVDL vì hoa hồng

Đà Nẵng: Người Trung Quốc hoạt động du lịch trái phép rất tinh vi

Đà Nẵng: Người Trung Quốc hoạt động du lịch trái phép rất tinh vi

Cần tạo cơ chế mở phát triển du lịch nông nghiệp, sinh thái

Cần tạo cơ chế mở phát triển du lịch nông nghiệp, sinh thái