Chết chưa rõ nguyên nhân

Nam thanh niên chết lõa thể dưới gầm cầu ở Quảng Bình

Nam thanh niên chết lõa thể dưới gầm cầu ở Quảng Bình

Nam sinh tự tử sau khi bị mẹ mắng vì điểm thi thấp

Nam sinh tự tử sau khi bị mẹ mắng vì điểm thi thấp

Quảng Bình: Nghi do áp lực thi cử, nữ sinh lớp 8 nhảy sông tự tử

Quảng Bình: Nghi do áp lực thi cử, nữ sinh lớp 8 nhảy sông tự tử

Quảng Bình: Cãi nhau với mẹ chuyện học, nữ sinh lớp 8 nhảy sông tự vẫn

Quảng Bình: Cãi nhau với mẹ chuyện học, nữ sinh lớp 8 nhảy sông tự vẫn

Nam thanh niên chết lõa thể dưới gầm cầu

Nam thanh niên chết lõa thể dưới gầm cầu

Học sinh lớp 8 tự vẫn nghi bị la mắng trong kỳ thi

Học sinh lớp 8 tự vẫn nghi bị la mắng trong kỳ thi

Quảng Bình: Áp lực học tập, học sinh lớp 8 nhảy sông tự vẫn

Quảng Bình: Áp lực học tập, học sinh lớp 8 nhảy sông tự vẫn