Tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho nam sinh dũng cảm cứu 3 người đuối nước

Tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho nam sinh dũng cảm cứu 3 người đuối nước

Trao thưởng cho nam sinh lớp 9 cứu 3 người đuối nước

Trao thưởng cho nam sinh lớp 9 cứu 3 người đuối nước

Giây phút nam sinh lớp 9 lao mình xuống sông cứu 3 học sinh khỏi đuối nước

Giây phút nam sinh lớp 9 lao mình xuống sông cứu 3 học sinh khỏi đuối nước

Nam sinh lớp 9 kể phút lao xuống dòng nước xiết cứu 3 trẻ em

Nam sinh lớp 9 kể phút lao xuống dòng nước xiết cứu 3 trẻ em

Khen thưởng nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 bạn đuối nước tới kiệt sức

Khen thưởng nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 bạn đuối nước tới kiệt sức

Trao tặng bằng khen cho nam sinh cứu 3 bạn nhỏ bị đuối nước

Trao tặng bằng khen cho nam sinh cứu 3 bạn nhỏ bị đuối nước

Khen thưởng nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 học sinh khỏi đuối nước

Khen thưởng nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 học sinh khỏi đuối nước

Thanh Hóa: Học sinh lớp 9 dũng cảm cứu ba người đuối nước

Thanh Hóa: Học sinh lớp 9 dũng cảm cứu ba người đuối nước

Thanh Hóa: Hai học sinh bị đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: Hai học sinh bị đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: Hai học sinh chết đuối trên sông Chu

Thanh Hóa: Hai học sinh chết đuối trên sông Chu

Thanh Hóa: 2 học sinh đuối nước thương tâm khi đi tắm sông

Thanh Hóa: 2 học sinh đuối nước thương tâm khi đi tắm sông

Bơi sông hai em nhỏ chết vì đuối nước

Bơi sông hai em nhỏ chết vì đuối nước

Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 em nhỏ thoát đuối nước

Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 em nhỏ thoát đuối nước

Nam sinh lớp 9 lao xuống sông cứu 3 học sinh thoát đuối nước

Nam sinh lớp 9 lao xuống sông cứu 3 học sinh thoát đuối nước

Nam sinh lớp 9 cứu sống 3 học sinh bị đuối nước

Nam sinh lớp 9 cứu sống 3 học sinh bị đuối nước

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 9 cứu 3 học sinh thoát khỏi đuối nước

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 9 cứu 3 học sinh thoát khỏi đuối nước

Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 bạn thoát chết tới kiệt sức

Nam sinh lớp 9 dũng cảm cứu 3 bạn thoát chết tới kiệt sức

Tắm sông, 2 học sinh tử vong, 3 được cứu

Tắm sông, 2 học sinh tử vong, 3 được cứu

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 9 lao mình xuống sông cứu 3 em nhỏ đuối nước

Thanh Hóa: Nam sinh lớp 9 lao mình xuống sông cứu 3 em nhỏ đuối nước

Rủ nhau tắm sông, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm sông, 2 học sinh đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: 5 học sinh rủ nhau ra sông Chu tắm, 2 nam sinh tử vong

Thanh Hóa: 5 học sinh rủ nhau ra sông Chu tắm, 2 nam sinh tử vong