Nữ sinh lớp 8 treo cổ tự tử vì bị nghi lấy trộm 50.000 đồng: 'Vì quá hiền nên bạn ấy hay bị các bạn khác bắt nạt'

Nữ sinh lớp 8 treo cổ tự tử vì bị nghi lấy trộm 50.000 đồng: 'Vì quá hiền nên bạn ấy hay bị các bạn khác bắt nạt'

Vụ nữ sinh treo cổ tự vẫn vì bị tình nghi lấy trộm tiền: Nạn nhân ngoan hiền, học giỏi

Vụ nữ sinh treo cổ tự vẫn vì bị tình nghi lấy trộm tiền: Nạn nhân ngoan hiền, học giỏi

Lâm Đồng: Nghi bị trộm lấy tiền của bạn, một nữ sinh tử tự thương tâm

Lâm Đồng: Nghi bị trộm lấy tiền của bạn, một nữ sinh tử tự thương tâm

Vì 50 nghìn đồng, nữ sinh treo cổ tự tử đầy đau xót

Vì 50 nghìn đồng, nữ sinh treo cổ tự tử đầy đau xót

Học sinh lớp 8 treo cổ tự tử sau khi bị nghi lấy tiền của bạn

Học sinh lớp 8 treo cổ tự tử sau khi bị nghi lấy tiền của bạn

Tình tiết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 8 treo cổ tự tử tại nhà

Tình tiết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 8 treo cổ tự tử tại nhà

Nữ sinh treo cổ tự tử do bị nghi lấy tiền của bạn cùng lớp

Nữ sinh treo cổ tự tử do bị nghi lấy tiền của bạn cùng lớp

Nữ sinh lớp 8 treo cổ tự tử vì bị nghi lấy trộm 50 nghìn đồng

Nữ sinh lớp 8 treo cổ tự tử vì bị nghi lấy trộm 50 nghìn đồng

Nữ sinh lớp 8 tự vẫn do bị bạn nghi lấy trộm 50.000 đồng

Nữ sinh lớp 8 tự vẫn do bị bạn nghi lấy trộm 50.000 đồng

Nữ sinh treo cổ tự tử sau khi bị bạn cùng lớp nghi trộm 50 nghìn đồng

Nữ sinh treo cổ tự tử sau khi bị bạn cùng lớp nghi trộm 50 nghìn đồng

Tình tiết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 8 treo cổ tự tử tại nhà riêng

Tình tiết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 8 treo cổ tự tử tại nhà riêng

Phát hiện nữ sinh lớp 8 tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Phát hiện nữ sinh lớp 8 tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Bị bạn nghi ngờ trộm tiền, nữ sinh lớp 8 quyên sinh

Bị bạn nghi ngờ trộm tiền, nữ sinh lớp 8 quyên sinh

Nữ sinh lớp 8 treo cổ tự tử, nghi cãi nhau với bạn

Nữ sinh lớp 8 treo cổ tự tử, nghi cãi nhau với bạn