Ra mắt bản dịch đầy đủ 'Hán Sở diễn nghĩa'

Ra mắt bản dịch đầy đủ 'Hán Sở diễn nghĩa'

Đông A vừa tổ chức buổi ra mắt bản dịch đầy đủ 'Hán Sở diễn nghĩa' và giới thiệu bộ sách 'Hán Sở diễn nghĩa...