Hỗn chiến khi đi đòi nợ, 1 nam thanh niên bị đâm tử vong

Hỗn chiến khi đi đòi nợ, 1 nam thanh niên bị đâm tử vong

Đòi nợ thuê ở Phú Quốc, 1 người chết, 2 người trọng thương

Đòi nợ thuê ở Phú Quốc, 1 người chết, 2 người trọng thương

Từ Hải Phòng vào Phú Quốc đòi nợ, 1 thanh niên bị đâm chết

Từ Hải Phòng vào Phú Quốc đòi nợ, 1 thanh niên bị đâm chết

Phú Quốc: Giang hồ đi đòi nợ thuê, một người bị đâm chết

Phú Quốc: Giang hồ đi đòi nợ thuê, một người bị đâm chết

Vào Phú Quốc đòi nợ, nhóm thanh niên Hải Phòng bị đâm thương vong

Vào Phú Quốc đòi nợ, nhóm thanh niên Hải Phòng bị đâm thương vong

Từ Hải Phòng vào Phú Quốc đòi nợ, 3 thanh niên thương vong

Từ Hải Phòng vào Phú Quốc đòi nợ, 3 thanh niên thương vong

2 nhóm thanh niên 'đụng độ' ở Phú Quốc, 3 thương vong

2 nhóm thanh niên 'đụng độ' ở Phú Quốc, 3 thương vong

Đi đòi nợ thuê, 1 người chết, 2 người bị thương

Đi đòi nợ thuê, 1 người chết, 2 người bị thương

Ẩu đả trong lúc đòi nợ, 1 người bị đâm chết tại chỗ

Ẩu đả trong lúc đòi nợ, 1 người bị đâm chết tại chỗ

Kiên Giang: Đi đòi nợ, 1 người chết, 2 người trọng thương

Kiên Giang: Đi đòi nợ, 1 người chết, 2 người trọng thương

Từ Hải Phòng vào Phú Quốc đòi nợ, 1 chết, 2 bị thương

Từ Hải Phòng vào Phú Quốc đòi nợ, 1 chết, 2 bị thương