Đình chỉ thi công cổng chùa Bổ Đà

Đình chỉ thi công cổng chùa Bổ Đà

Phật giáo đồng hành với sự phát triển ở Việt Nam

Phật giáo đồng hành với sự phát triển ở Việt Nam

Trải nghiệm thú vị về văn hóa xứ Đoài

Trải nghiệm thú vị về văn hóa xứ Đoài

Tái hiện không gian Xứ Ðoài trong ngày hội sách

Trải nghiệm không khí Tết quê tại Phố sách Hà Nội

Trải nghiệm không khí Tết quê tại Phố sách Hà Nội

'Xứ Đoài đón xuân' tại Phố Sách Hà Nội

'Xứ Đoài đón xuân' tại Phố Sách Hà Nội

Hội sách 'Xứ Đoài đón Xuân'

Hội sách 'Xứ Đoài đón Xuân'

'Xứ Đoài đón xuân' mang không khí làng quê vào phố sách Hà Nội

'Xứ Đoài đón xuân' mang không khí làng quê vào phố sách Hà Nội

Ngập sắc xuân 'xứ Đoài' tại phố Sách Hà Nội

Ngập sắc xuân 'xứ Đoài' tại phố Sách Hà Nội

Hội Sách Xuân: 'Xứ Đoài đón xuân'

Hội Sách Xuân: 'Xứ Đoài đón xuân'