Bế mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 32 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, với việc thảo luận, cho ý kiến đối với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với 3 Báo cáo của Chính phủ.

Bế mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu bế mạc Phiên họp 32, chiều 23/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 4,5 ngày làm việc, UBTVQH đã thảo luận, cho ý kiến với 19 nội dung và cho ý kiến bằng văn bản về 3 báo cáo của Chính phủ.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 32

Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc khẩn trương, hiệu quả, hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra

Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 16/4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giám đốc điều hành Tập đoàn Apple (Hoa Kỳ) Tim Cook đang thăm, làm việc tại Việt Nam... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 16/4.

Phiên họp thứ 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Sáng 19/4 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)

Theo chương trình Phiên họp thứ 32, trong 4 ngày (từ chiều 15/4 - sáng 22/4) Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ xem xét cho ý kiến đối với 18 nội dung, trong đó, dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) sẽ được cho ý kiến vào sáng 19/4.

Xin ý kiến Quốc hội sửa 3 luật thuế quan trọng trong năm 2024

Tại Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong 4 ngày tới, Quốc hội sẽ bàn về việc xem xét, cho ý kiến đối với Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) vào Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV vào tháng 5/2024 (sớm hơn 1 kỳ so với kế hoạch cũ) và bổ sung kế hoạch sửa Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét và cho ý kiến 18 nội dung quan trọng

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn tra trong 4 ngày làm việc để cho ý kiến với 18 nội dung...

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 5 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV vào tháng 5 tới, trong đó có dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên và dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 32.

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về 18 nội dung quan trọng

Chiều 15-4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 32 bàn nhiều nội dung quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 18 nội dung và ba nội dung cho ý kiến bằng văn bản.

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều nay (15/4), tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 18 nội dung tại phiên họp thứ 32

Chiều 15-4, tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Khai mạc Phiên họp 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phát biểu khai mạc Phiên họp 32, chiều 15/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 4 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận về 3 nhóm vấn đề với 18 nội dung, cũng như cho ý kiến bằng văn bản với 3 nội dung.

Chủ tịch Vương Đình Huệ: Quốc hội chuẩn bị giám sát tối cao gói hỗ trợ phục hồi

Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét kết quả giám sát về 'Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội'.

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 15.4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 32.

UBTVQH cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chiều 15/4, phiên họp thứ 32 của UBTVQH khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp 32, xem xét 18 nội dung

Chiều 15/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổ chức lại cơ quan thuộc Kiểm toán nhà nước

Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm tin học thành Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc Kiểm toán nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 32

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 32. Tại phiên họp dự kiến trong 4 ngày làm việc này, UBTVQH sẽ xem xét cho ý kiến đối với 18 nội dung.

Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các báo cáo, kết quả giám sát một số hoạt động của Quốc hội; Cho ý kiến một số tờ trình về quyết định các vấn đề quan trọng khác tại phiên họp thứ 32.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét hàng loạt vấn đề quan trọng tại Phiên họp 32

Tại phiên họp 32 diễn ra từ chiều 15 đến sáng 22/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật và thảo luận hàng loạt nội dung quan trọng, trong đó có chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XV.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 32: SẼ XEM XÉT, CHO Ý KIẾN 18 NỘI DUNG QUAN TRỌNG

Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 32. Dự kiến trong vòng 4 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với 18 nội dung. Lưu ý nội dung đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng các nội dung bảo đảm đáp ứng yêu cầu thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính khả thi và kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật.

TỔNG THUẬT TRỰC TIẾP CHIỀU 15/4: KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 32 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Theo dự kiến chương trình, chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp cho ý kiến về phương án xử lý trong Vụ kiện Hợp đồng dầu khí Lô 01&02

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ chiều 15/4 đến sáng 22/4/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

Ngày 15-4, khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên...

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến vào 5 dự luật và nhiều nội dung quan trọng

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào chiều 15-4, các ngày 16, 17, 19 và sáng 22-4-2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Ngày 15/4, khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong chiều 15/4, các ngày 16,17, 19 và sáng 22/4/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 32 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 04 ngày, từ chiều 15/4 đến sáng 22/4/2024, tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung Phiên họp.