Thủy điện Trung Quốc giảm xả nước có ảnh hưởng đến ĐBSCL?

Thủy điện Trung Quốc giảm xả nước có ảnh hưởng đến ĐBSCL?

Thủy điện Trung Quốc không phải là nguyên nhân chính gây nên hạn mặn ở ĐBSCL, mà chỉ làm tồi tệ thêm nếu có...
Khoảng 10% diện tích gieo cấy vụ Xuân 2021 của Hà Nội đã có nước

Khoảng 10% diện tích gieo cấy vụ Xuân 2021 của Hà Nội đã có nước

Áp lực chống hạn vụ Xuân

Áp lực chống hạn vụ Xuân

Ngày cuối đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân

Ngày cuối đợt 1 lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân

Hỗ trợ người dân vùng sạt lở Nam Trà My tái thiết sản xuất

Hỗ trợ người dân vùng sạt lở Nam Trà My tái thiết sản xuất

Đã có trên 88.000 ha vụ Đông Xuân đủ nước gieo cấy

Đã có trên 88.000 ha vụ Đông Xuân đủ nước gieo cấy

Hơn 3.000ha sản xuất nông nghiệp của Hà Nội đã có đủ nước làm đất

Hơn 3.000ha sản xuất nông nghiệp của Hà Nội đã có đủ nước làm đất

Hơn 65.000ha gieo trồng vụ Xuân 2021 đã có nước

Hơn 65.000ha gieo trồng vụ Xuân 2021 đã có nước

Ngày đầu tiên lấy nước đợt 1:Trên 44.000 ha đã đủ nước gieo cấy

Ngày đầu tiên lấy nước đợt 1:Trên 44.000 ha đã đủ nước gieo cấy

Hỗ trợ người dân Trà Leng vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất

Hỗ trợ người dân Trà Leng vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất

Trung Quốc giảm 50% lượng xả nước, Đồng bằng sông Cửu Long nguy cơ gia tăng hạn, mặn

Trung Quốc giảm 50% lượng xả nước, Đồng bằng sông Cửu Long nguy cơ gia tăng hạn, mặn

Thủy điện Cảnh Hồng của Trung Quốc giảm gần 50% lượng xả, ĐBSCL đối diện hạn mặn

Thủy điện Cảnh Hồng của Trung Quốc giảm gần 50% lượng xả, ĐBSCL đối diện hạn mặn

Xả nước phục vụ gieo cấy đợt 1 vụ đông xuân 2020-2021

Xả nước phục vụ gieo cấy đợt 1 vụ đông xuân 2020-2021

Lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021

Lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020 - 2021

Khẩn trương chuẩn bị để sẵn sàng lấy nước đợt đầu phục vụ gieo cấy

Khẩn trương chuẩn bị để sẵn sàng lấy nước đợt đầu phục vụ gieo cấy

Ưu tiên cấp nước gieo cấy vụ Xuân 2021 cho vùng khó khăn

Ưu tiên cấp nước gieo cấy vụ Xuân 2021 cho vùng khó khăn

Sẵn sàng lấy nước đợt 1 vụ sản xuất Đông Xuân 2020 - 2021

Sẵn sàng lấy nước đợt 1 vụ sản xuất Đông Xuân 2020 - 2021

Rà soát toàn bộ tuyến kênh sau sự cố vỡ kênh 4.300 tỉ đồng

Rà soát toàn bộ tuyến kênh sau sự cố vỡ kênh 4.300 tỉ đồng

Vỡ kênh 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa: Tổng cục Thủy lợi lý giải nguyên nhân

Vỡ kênh 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa: Tổng cục Thủy lợi lý giải nguyên nhân

Vỡ kênh 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa: Thông dòng chảy sau 7 ngày khắc phục

Vỡ kênh 4.300 tỷ đồng ở Thanh Hóa: Thông dòng chảy sau 7 ngày khắc phục

Hoàn thành khắc phục sự cố kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã

Hoàn thành khắc phục sự cố kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã

Cơ bản đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất vụ đông xuân

Cơ bản đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất vụ đông xuân

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đầu độc môi trường đến bao giờ?

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đầu độc môi trường đến bao giờ?

Ngành trồng trọt cần chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất

Ngành trồng trọt cần chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất

Vỡ kênh, hàng ngàn hécta đất nông nghiệp thiếu nước

Vỡ kênh, hàng ngàn hécta đất nông nghiệp thiếu nước

Khắc phục sự cố trên kênh tưới tự chảy ở Thanh Hóa

Khắc phục sự cố trên kênh tưới tự chảy ở Thanh Hóa

Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ kênh nghìn tỷ

Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục sự cố vỡ kênh nghìn tỷ

Vỡ kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã, đất sản xuất ngập nặng

Vỡ kênh Bắc Sông Chu - Nam Sông Mã, đất sản xuất ngập nặng

Kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã bị xói trôi, vùi lấp 3,5ha

Kênh Bắc sông Chu - Nam sông Mã bị xói trôi, vùi lấp 3,5ha

Ðồng bằng sông Cửu Long có thể gặp hạn mặn lịch sử

Ðồng bằng sông Cửu Long có thể gặp hạn mặn lịch sử

Ngành thủy lợi đáp ứng nhu cầu nước tưới cho 7,1 triệu héc-ta lúa

Ngành thủy lợi đáp ứng nhu cầu nước tưới cho 7,1 triệu héc-ta lúa

Đồng bộ giải pháp ứng phó tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn

Đồng bộ giải pháp ứng phó tình trạng thiếu nước, xâm nhập mặn

Năm 2020 - ngành Thủy lợi né mặn, vượt hạn thành công

Năm 2020 - ngành Thủy lợi né mặn, vượt hạn thành công

Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và vận hành hồ chứa an toàn

Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và vận hành hồ chứa an toàn

Sẵn sàng lấy nước đổ ải gieo cấy vụ Đông Xuân

Sẵn sàng lấy nước đổ ải gieo cấy vụ Đông Xuân

Vụ xuân 2021: Nước gieo cấy dồi dào nhưng cần tránh lãng phí

Vụ xuân 2021: Nước gieo cấy dồi dào nhưng cần tránh lãng phí

Sẵn sàng lấy nước đổ ải gieo cấy vụ Đông Xuân

Sẵn sàng lấy nước đổ ải gieo cấy vụ Đông Xuân

Công bố đường dây nóng ứng phó ngập úng do mưa lớn sau bão số 14

Công bố đường dây nóng ứng phó ngập úng do mưa lớn sau bão số 14

Sẵn sàng lấy nước vụ Đông Xuân

Sẵn sàng lấy nước vụ Đông Xuân

Công bố đường dây nóng ứng phó ngập úng do mưa lớn sau bão số 14

Công bố đường dây nóng ứng phó ngập úng do mưa lớn sau bão số 14

Hà Nội xây dựng hai kịch bản chống hạn vụ Xuân 2021

Hà Nội xây dựng hai kịch bản chống hạn vụ Xuân 2021

Hà Nội chủ động sử dụng hiệu quả nguồn nước gieo cấy vụ xuân 2021

Hà Nội chủ động sử dụng hiệu quả nguồn nước gieo cấy vụ xuân 2021

Đảm bảo an toàn cho ngư dân, tàu thuyền: Bắn pháo hiệu cảnh báo sớm

Đảm bảo an toàn cho ngư dân, tàu thuyền: Bắn pháo hiệu cảnh báo sớm

Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão

Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão