Hiệu ứng tích cực từ công tác truyền thông

Hiệu ứng tích cực từ công tác truyền thông

Robot đe dọa việc làm của người lao động

Robot đe dọa việc làm của người lao động

Nghề thoát và xử lý nước thải: Đào tạo theo tiêu chuẩn Đức

Nghề thoát và xử lý nước thải: Đào tạo theo tiêu chuẩn Đức

Chọn nghề - Việc làm

Chọn nghề - Việc làm

Ứng dụng công nghệ mới vào đào tạo nghề

Ứng dụng công nghệ mới vào đào tạo nghề

Tỏa sáng 'nghệ thuật' sư phạm nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tỏa sáng 'nghệ thuật' sư phạm nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội đạt giải Nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Hà Nội đạt giải Nhất Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Nhân rộng đào tạo theo phương pháp tiếp cận năng lực

Nhân rộng đào tạo theo phương pháp tiếp cận năng lực

Cách mạng công nghiệp 4.0: Thách thức với giáo viên nghề

Cách mạng công nghiệp 4.0: Thách thức với giáo viên nghề

Cơ hội nhà giáo thể hiện năng lực bản thân

Cơ hội nhà giáo thể hiện năng lực bản thân

Hội thảo nâng cao chất lượng nhà giáo GDNN

Hội thảo nâng cao chất lượng nhà giáo GDNN

Sức hút từ nghề Cắt gọt kim loại: Đang học cũng có việc làm

Sức hút từ nghề Cắt gọt kim loại: Đang học cũng có việc làm

Chọn nghề - Việc làm

Chọn nghề - Việc làm

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Sân chơi hấp dẫn

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp: Sân chơi hấp dẫn

Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2018

Hội giảng sẽ nhân rộng các điển hình, tạo sức lan tỏa

Hội giảng sẽ nhân rộng các điển hình, tạo sức lan tỏa

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội: Gần 90% học sinh tốt nghiệp đạt khá, giỏi

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội: Gần 90% học sinh tốt nghiệp đạt khá, giỏi

Nhân lực ngành chăm sóc sức khỏe: Thiếu trước, hụt sau

Nhân lực ngành chăm sóc sức khỏe: Thiếu trước, hụt sau

Tạo bước chuyển chất lượng giáo viên dạy nghề

Tạo bước chuyển chất lượng giáo viên dạy nghề

Truyền thông và maketing nhằm quảng bá hình ảnh đào tạo nghề

Truyền thông và maketing nhằm quảng bá hình ảnh đào tạo nghề

Tất cả đã sẵn sàng

Tất cả đã sẵn sàng

Cơ hội để giáo viên trình diễn tay nghề

Cơ hội để giáo viên trình diễn tay nghề