Bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí

Bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí

Khởi tố, bắt giam nữ Phó Tổng giám đốc PVEP Vũ Thị Ngọc Lan

Khởi tố, bắt giam nữ Phó Tổng giám đốc PVEP Vũ Thị Ngọc Lan

Nữ Phó tổng giám đốc PVEP vừa bị Bộ Công an bắt giam là ai?

Nữ Phó tổng giám đốc PVEP vừa bị Bộ Công an bắt giam là ai?

Bộ Công an bắt giam phó tổng giám đốc PVEP

Bộ Công an bắt giam phó tổng giám đốc PVEP

PV Drilling có người mới thay ông Đỗ Văn Khạnh vừa bị bắt

PV Drilling có người mới thay ông Đỗ Văn Khạnh vừa bị bắt

Phú Quốc POC đạt nhiều cột mốc quan trọng năm 2018

Phú Quốc POC đạt nhiều cột mốc quan trọng năm 2018

Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Thăm dò, khai thác Dầu khí bị bắt

Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Thăm dò, khai thác Dầu khí bị bắt

Tiết lộ lý do cựu tổng giám đốc PVEP bị Bộ Công an bắt giam

Tiết lộ lý do cựu tổng giám đốc PVEP bị Bộ Công an bắt giam