Khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đối với học sinh, sinh viên

Khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đối với học sinh, sinh viên

Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Học viện An ninh nhân dân trao bằng Tiến sĩ và khai giảng khóa cao học 27

Học viện An ninh nhân dân trao bằng Tiến sĩ và khai giảng khóa cao học 27

Lữ đoàn 680 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Lữ đoàn 680 được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Các đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Lữ đoàn 680 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Lữ đoàn 680 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Chủ động, sáng tạo trong quản lý, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật

Chủ động, sáng tạo trong quản lý, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật

Chú trọng bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, gắn nhà trường với đơn vị

Chú trọng bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, gắn nhà trường với đơn vị

Sư đoàn 968 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Sư đoàn 968 tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2013-2018

Lữ đoàn 205 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Lữ đoàn 205 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Khoa An ninh điều tra đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Khoa An ninh điều tra đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Chú trọng bồi dưỡng cán bộ, giảng viên để nâng cao chất lượng đào tạo

Chú trọng bồi dưỡng cán bộ, giảng viên để nâng cao chất lượng đào tạo

Khoa An ninh điều tra đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Khoa An ninh điều tra đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sư đoàn 309 Quân đoàn 4: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập

Sư đoàn 309 Quân đoàn 4: Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập