Tổ chức Hamas mạnh cỡ nào mà dám 'bắn phá' Israel?

Tổ chức Hamas mạnh cỡ nào mà dám 'bắn phá' Israel?

Lực lượng quân sự chủ lực của Hamas chỉ có khoảng 1,5-2 vạn người, trang bị đa số vũ khí cá nhân hạng nhẹ...