Những khu phố không rác thải nhựa

Những khu phố không rác thải nhựa

Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa (RTN) trên phạm vi toàn quốc, ngoài các siêu thị đang tích cực...