Sau vụ Con Cưng, Bộ Công Thương đánh giá lại hoạt động của Tổ công tác 334

Sau vụ Con Cưng, Bộ Công Thương đánh giá lại hoạt động của Tổ công tác 334

Sau vụ Con Cưng, Bộ Công Thương đánh giá lại hoạt động Tổ công tác 334

Sau vụ Con Cưng, Bộ Công Thương đánh giá lại hoạt động Tổ công tác 334

Bộ Công thương thành lập tổ rà soát đánh giá lại hoạt động của Tổ Công tác 334

Bộ Công thương thành lập tổ rà soát đánh giá lại hoạt động của Tổ Công tác 334

Vụ Con Cưng nghi tráo tem nhãn: 'Sai tới đâu, xử lý tới đó'

Vụ Con Cưng nghi tráo tem nhãn: 'Sai tới đâu, xử lý tới đó'

Bất ngờ kiểm tra loạt cửa hàng có dấu hiệu cắt tem nhãn, gắn 'mác ngoại'

Bất ngờ kiểm tra loạt cửa hàng có dấu hiệu cắt tem nhãn, gắn 'mác ngoại'

Nhiều sai phạm về xuất xứ ở Con Cưng

Nhiều sai phạm về xuất xứ ở Con Cưng

Tạm giữ gần 130.000 sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm trôi nổi

Tạm giữ gần 130.000 sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm trôi nổi