Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nêu những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nêu những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Chiều 14-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra phiên họp trù bị.
Lợi thế chưa được phát huy

Lợi thế chưa được phát huy

Ba Tri tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ba Tri tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội thảo 'Phong trào Đồng Khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam'

Hội thảo 'Phong trào Đồng Khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam'

Công an tỉnh Bến Tre có tân Giám đốc

Công an tỉnh Bến Tre có tân Giám đốc

Chuẩn y đồng chí Phan Văn Mãi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Chuẩn y đồng chí Phan Văn Mãi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Vietcombank ủng hộ 4 tỉ đồng công tác an sinh xã hội

Bến Tre bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy

Bến Tre họp đột xuất bầu ông Phan Văn Mãi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Tân Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre là ai?

Ông Phan Văn Mãi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Bến Tre họp đột xuất bầu tân Bí thư Tỉnh ủy

Bến Tre họp đột xuất bầu Bí thư tỉnh ủy

Ông Phan Văn Mãi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

Muốn khởi nghiệp thành công thì phải có khát vọng