Khánh thành cầu Đại Sư do Báo Giao thông tài trợ tại Trà Vinh

Khánh thành cầu Đại Sư do Báo Giao thông tài trợ tại Trà Vinh

Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay cầu Đại Sư (Trà Vinh) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đáp ứng mong muốn và...
Trà Vinh đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Trà Vinh đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

TP Cần Thơ dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa

TP Cần Thơ dừng bắn pháo hoa đêm giao thừa

Trà Vinh chú trọng công tác xây dựng Đảng để phát triển kinh tế-xã hội

Trà Vinh chú trọng công tác xây dựng Đảng để phát triển kinh tế-xã hội

Tạo sự đồng thuận, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Tạo sự đồng thuận, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Trà Vinh có 2 tân phó chủ tịch UBND tỉnh

Trà Vinh có 2 tân phó chủ tịch UBND tỉnh

Hiệu quả từ chỉ thị 'nói không' với rượu, bia trong giờ hành chính

Hiệu quả từ chỉ thị 'nói không' với rượu, bia trong giờ hành chính

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa được bầu là ai?

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa được bầu là ai?

Trà Vinh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Trà Vinh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Trà Vinh bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Trà Vinh bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Đồng chí Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Ông Lê Văn Hẳn được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Ông Lê Văn Hẳn được bầu Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Trà Vinh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Trà Vinh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Trà Vinh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Trà Vinh có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Trà Vinh có tân Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Trà Vinh có tân Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh được bầu với số phiếu 100%

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh được bầu với số phiếu 100%

Ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh

Ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh với số phiếu tuyệt đối

Ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh với số phiếu tuyệt đối

Chân dung 13 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Chân dung 13 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Các tỉnh miền Tây quyên góp hàng tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Các tỉnh miền Tây quyên góp hàng tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Cử nhân kinh tế chính trị làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Cử nhân kinh tế chính trị làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Trà Vinh phấn đấu thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực trước năm 2030

Trà Vinh phấn đấu thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực trước năm 2030

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh khóa mới gồm những ai?

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh khóa mới gồm những ai?

Đại hội Đảng bộ Trà Vinh đặt mục tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới trước 2025

Đại hội Đảng bộ Trà Vinh đặt mục tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới trước 2025

Ông Ngô Chí Cường trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Trà Vinh có Tân Bí Thư tỉnh ủy

Trà Vinh có Tân Bí Thư tỉnh ủy

Ông Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Đồng chí Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Đồng chí Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Đồng chí Ngô Chí Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Đồng chí Ngô Chí Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Phó Bí thư Thường trực được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Phó Bí thư Thường trực được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy

Tỉ lệ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 là 13,3%

Tỉ lệ nữ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 là 13,3%

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Đồng chí Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Trà Vinh có tân Bí thư Tỉnh ủy

Trà Vinh có tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Ông Ngô Chí Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh

Trà Vinh phấn đấu thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu ĐBSCL

Trà Vinh phấn đấu thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu ĐBSCL

Trà Vinh phấn đấu vào nhóm đầu ĐBSCL

Trà Vinh phấn đấu vào nhóm đầu ĐBSCL