Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Đại Lộc (Quảng Nam)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Đại Lộc (Quảng Nam)

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Đại Lộc của Quảng Nam

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Đại Lộc của Quảng Nam

Thủ tướng dự kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Thủ tướng dự kỷ niệm 120 năm thành lập huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

Nhân sự mới tại các tỉnh Đắk Lắk, Hải Phòng, Quảng Nam, Hưng Yên

Nhân sự mới tại các tỉnh Đắk Lắk, Hải Phòng, Quảng Nam, Hưng Yên

Giám đốc Công an Hải Phòng tham gia Ban Thường vụ Thành ủy

Giám đốc Công an Hải Phòng tham gia Ban Thường vụ Thành ủy

Một loạt tỉnh thành triển khai các quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Một loạt tỉnh thành triển khai các quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

3 địa phương triển khai các quyết định nhân sự của Ban Bí thư

3 địa phương triển khai các quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Triển khai các quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Triển khai các quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Quan lộ của tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh

Quan lộ của tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh

Quảng Nam có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Nam có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam là ai?

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam là ai?

Quảng Nam có Chủ tịch tỉnh mới

Quảng Nam có Chủ tịch tỉnh mới

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Chân dung ông Lê Trí Thanh - tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Chân dung ông Lê Trí Thanh - tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh

Con đường tiến thân của tân Chủ tịch Quảng Nam Lê Trí Thanh

Con đường tiến thân của tân Chủ tịch Quảng Nam Lê Trí Thanh

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Tân Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm Tân Chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Nam có tân Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lê Trí Thanh làm chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh làm chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Công tác phòng, chống tội phạm tại Quảng Nam luôn đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra

Đại hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ IX

Đại hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ IX

Phát triển cơ sở Đảng ở nông thôn, miền núi: Áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp mới

Phát triển cơ sở Đảng ở nông thôn, miền núi: Áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp mới

Bí thư TP Tam Kỳ chưa được đồng ý từ chức

Bí thư TP Tam Kỳ chưa được đồng ý từ chức

Tỉnh ủy Quảng Nam chưa cho Bí thư Tam Kỳ thôi chức

Tỉnh ủy Quảng Nam chưa cho Bí thư Tam Kỳ thôi chức

Quảng Nam bổ nhiệm và luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Quảng Nam bổ nhiệm và luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Nhân sự, lãnh đạo mới tại Vĩnh Phúc, Thái Bình, Quảng Nam

Nhân sự, lãnh đạo mới tại Vĩnh Phúc, Thái Bình, Quảng Nam

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 7 địa phương

Điều động, bổ nhiệm nhân sự 7 địa phương

Quảng Nam: Phó phòng nghiệp vụ 3 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tử vong tại trụ sở

Quảng Nam: Phó phòng nghiệp vụ 3 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tử vong tại trụ sở

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Quảng Nam nói gì về cái chết của vị phó phòng tại cơ quan?

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Quảng Nam nói gì về cái chết của vị phó phòng tại cơ quan?

Phó phòng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam tử vong tại cơ quan

Phó phòng của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam tử vong tại cơ quan

Phó phòng của UBKT Quảng Nam chết, nghi do đột quỵ?

Phó phòng của UBKT Quảng Nam chết, nghi do đột quỵ?

Một cán bộ Tỉnh ủy Quảng Nam tử vong tại cơ quan

Một cán bộ Tỉnh ủy Quảng Nam tử vong tại cơ quan

Phó phòng Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam tử vong tại trụ sở

Phó phòng Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam tử vong tại trụ sở

Một cán bộ UBKT tỉnh ủy chết tại trụ sở: 'Trúng gió'?

Một cán bộ UBKT tỉnh ủy chết tại trụ sở: 'Trúng gió'?

Phát hiện một cán bộ UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam tử vong trong phòng làm việc

Phát hiện một cán bộ UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam tử vong trong phòng làm việc

Phó phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam chết tại trụ sở

Phó phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam chết tại trụ sở

Phó phòng Ủy ban kiểm tra Quảng Nam tử vong tại nhiệm sở

Phó phòng Ủy ban kiểm tra Quảng Nam tử vong tại nhiệm sở

Đề nghị giới thiệu ông Lê Trí Thanh làm chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Đề nghị giới thiệu ông Lê Trí Thanh làm chủ tịch tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam: Con trai nguyên Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Phó bí thư tỉnh ủy

Quảng Nam: Con trai nguyên Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Phó bí thư tỉnh ủy

Tân Phó Bí thư Quảng Nam được giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch tỉnh

Tân Phó Bí thư Quảng Nam được giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch tỉnh

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh

Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Quảng Nam: Con trai nguyên Chủ tịch tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Quảng Nam: Con trai nguyên Chủ tịch tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam là ai?

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam là ai?

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Quảng Nam có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Quảng Nam có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Quảng Nam có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Quảng Nam có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Đồng chí Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức phó bí thư Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức phó bí thư Quảng Nam

Quảng Nam có tân Phó Bí thư

Quảng Nam có tân Phó Bí thư

Quảng Nam có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Quảng Nam có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Quảng Nam

Ông Lê Trí Thanh giữ chức Phó Bí thư Quảng Nam

Con trai cựu Chủ tịch Quảng Nam được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Con trai cựu Chủ tịch Quảng Nam được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy

Đại tá Nguyễn Đức Dũng làm Giám đốc Công an Quảng Nam

Đại tá Nguyễn Đức Dũng làm Giám đốc Công an Quảng Nam

Đại tá Nguyễn Đức Dũng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Đại tá Nguyễn Đức Dũng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Công an Quảng Nam có tân Giám đốc

Công an Quảng Nam có tân Giám đốc

Quảng Nam có tân Giám đốc Công an 52 tuổi

Quảng Nam có tân Giám đốc Công an 52 tuổi

Đại tá Nguyễn Đức Dũng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Đại tá Nguyễn Đức Dũng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam có tân Giám đốc Công an tỉnh

Quảng Nam có tân Giám đốc Công an tỉnh

Bộ trưởng… ngại!

Bộ trưởng… ngại!

Lý do Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu trước 2 tháng

Lý do Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu trước 2 tháng

Một Bí thư Thành ủy xin nghỉ hưu sớm

Một Bí thư Thành ủy xin nghỉ hưu sớm

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin thôi chức

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin thôi chức

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu sớm

Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu sớm

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu sớm sau sai phạm liên quan đất đai

Bí thư Thành ủy Tam Kỳ xin nghỉ hưu sớm sau sai phạm liên quan đất đai