GFS hợp tác với doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc

GFS hợp tác với doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc

TP.HCM sẽ tăng cường hợp tác với tỉnh Hồ Nam

'TP.HCM quan trọng với kinh tế Việt Nam như Thượng Hải với TQ'

'TP.HCM quan trọng với kinh tế Việt Nam như Thượng Hải với TQ'

Tỉnh Hồ Nam mong muốn đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp với TP.HCM

Tỉnh Hồ Nam mong muốn đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp với TP.HCM

Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Tiếp khách

Ông Nguyễn Văn Bình tiếp Đoàn đại biểu đảng CS Trung Quốc

Tăng cường hợp giữa Hồ Nam của Trung Quốc với các địa phương Việt Nam

Thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Hà Nội và tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc)

Hà Nội hợp tác kinh tế với tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc)

Hà Nội - tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) tăng cường quan hệ hữu nghị toàn diện