Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Kạn

Danh sách 10 ứng viên đại biểu Quốc hội tại Bắc Kạn

Bắc Kạn có tổng cộng 10 ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc 2 đơn vị bầu cử. Từ các ứng viên này, cử...
Bắc Kạn công bố các quyết định về công tác cán bộ

Bắc Kạn công bố các quyết định về công tác cán bộ

Bổ nhiệm nhân sự mới Thái Nguyên, Bắc Kạn, Điện Biên

Bổ nhiệm nhân sự mới Thái Nguyên, Bắc Kạn, Điện Biên

Nhân sự mới tuần qua: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hải Dương và Kon Tum có tân lãnh đạo

Nhân sự mới tuần qua: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hải Dương và Kon Tum có tân lãnh đạo

Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

Bắc Kạn: Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Bắc Kạn: Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

Ông Nông Quang Nhất giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn

Ông Nông Quang Nhất giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn

Bà Trương Thị Mai: Phải tạo động lực cho thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp

Bà Trương Thị Mai: Phải tạo động lực cho thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp

Bắc Kạn đẩy nhanh phát triển du lịch Hồ Ba Bể

Bắc Kạn đẩy nhanh phát triển du lịch Hồ Ba Bể

Bộ NN-PTNT tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 90 thành lập Đoàn Thanh niên

Bộ NN-PTNT tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 90 thành lập Đoàn Thanh niên

Bắc Kạn: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Bắc Kạn: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Bắc Kạn: Thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP tại các xã đặc biệt khó khăn

Bắc Kạn: Thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP tại các xã đặc biệt khó khăn

Bắc Kạn: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 2/2021

Bắc Kạn: Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo tháng 2/2021

Lạng Sơn: Miễn nhiệm, điều động luân chuyển cán bộ

Lạng Sơn: Miễn nhiệm, điều động luân chuyển cán bộ

Bắc Kạn: Tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Bắc Kạn: Tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn tham dự Đại hội XIII

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Kạn tham dự Đại hội XIII

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở Bắc Kạn

Bắc Kạn: đổi mới hiệu quả phương thức công tác tuyên giáo

Bắc Kạn: đổi mới hiệu quả phương thức công tác tuyên giáo

Bắc Kạn điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Bắc Kạn điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Bắc Kạn điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ các vị trí chủ chốt

Bắc Kạn điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ các vị trí chủ chốt

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn: Trọng tâm là chế biến nông sản và du lịch

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn: Trọng tâm là chế biến nông sản và du lịch

Bắc Kạn: Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải làm chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Kạn: Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải làm chủ tịch UBND tỉnh

Bà Phương Thị Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn

Bà Phương Thị Thanh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn

Ông Nguyễn Long Hải được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Ông Nguyễn Long Hải được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn có tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Kạn có tân Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Kạn có tân Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Kạn có tân Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Kạn có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Kạn có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh

Bắc Kạn có tân Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND tỉnh

Bắc Kạn có tân Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Long Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Ông Nguyễn Long Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Ông Nguyễn Long Hải được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Ông Nguyễn Long Hải được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Chân dung ông Nguyễn Long Hải - tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Chân dung ông Nguyễn Long Hải - tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Bắc Kạn có thêm Phó Bí thư Tỉnh ủy

Bắc Kạn có thêm Phó Bí thư Tỉnh ủy

Tỉnh Bắc Kạn có thêm tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Tỉnh Bắc Kạn có thêm tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Ông Nguyễn Long Hải được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Ông Nguyễn Long Hải được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Phó chủ tịch Lạng Sơn được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn

Phó chủ tịch Lạng Sơn được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Bắc Kạn

Ông Nguyễn Long Hải nhậm chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Ông Nguyễn Long Hải nhậm chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Bắc Kạn có thêm Phó Bí thư Tỉnh ủy

Bắc Kạn có thêm Phó Bí thư Tỉnh ủy

Điều động Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

Điều động Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn

27 học sinh trường chuyên Bắc Kạn mắc kẹt trên núi

27 học sinh trường chuyên Bắc Kạn mắc kẹt trên núi

Đi dã ngoại, 27 học sinh lớp 12 mắc kẹt trong rừng

Đi dã ngoại, 27 học sinh lớp 12 mắc kẹt trong rừng

Bộ Chính trị chuẩn y các chức danh lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Kạn

Bộ Chính trị chuẩn y các chức danh lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Kạn

Bộ trưởng Tô Lâm làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Bộ trưởng Tô Lâm làm việc tại tỉnh Bắc Kạn