Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 1/9 đến 8/9/2019

Các sự kiện nổi bật của PVN trong tuần từ 1/9 đến 8/9/2019

Tổng hợp các sự kiện nổi bật của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong tuần từ 1/9 đến 8/9/2019.