Khởi công xây dựng nhà máy Groz – Beckert Việt Nam II hơn 200 tỷ đồng

Khởi công xây dựng nhà máy Groz – Beckert Việt Nam II hơn 200 tỷ đồng

Xây dựng giai đoạn II, Nhà máy Groz – Beckert Việt Nam II

Xây dựng giai đoạn II, Nhà máy Groz – Beckert Việt Nam II

Khánh thành Dự án khu công nghệ thông tin lớn nhất nước

Khánh thành Dự án khu công nghệ thông tin lớn nhất nước

Việt Nam có nhà máy sản xuất linh kiện cho Boeing, Airbus

Việt Nam có nhà máy sản xuất linh kiện cho Boeing, Airbus

UAC sẽ xuất khẩu lô hàng linh kiện máy bay đầu tiên vào tháng 6-2020

UAC sẽ xuất khẩu lô hàng linh kiện máy bay đầu tiên vào tháng 6-2020

Đà Nẵng: Thêm hai dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao đi vào hoạt động

Đà Nẵng: Thêm hai dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao đi vào hoạt động

Nhà sản xuất linh kiện máy bay hàng đầu thế giới tuyển dụng tại Đà Nẵng

Nhà sản xuất linh kiện máy bay hàng đầu thế giới tuyển dụng tại Đà Nẵng

Bắt đầu 'cuộc chơi' sản xuất linh kiện máy bay

Bắt đầu 'cuộc chơi' sản xuất linh kiện máy bay