Hải Phòng: Đưa cảng nước sâu 6.000 tỉ vào hoạt động

Hải Phòng: Đưa cảng nước sâu 6.000 tỉ vào hoạt động

Cảng nước sâu Nam Đình Vũ 6.000 tỷ đồng đi vào hoạt động

Cảng nước sâu Nam Đình Vũ 6.000 tỷ đồng đi vào hoạt động

Hải Phòng: Đưa cảng Nam Đình Vũ 6.000 tỷ đồng vào khai thác

Hải Phòng: Đưa cảng Nam Đình Vũ 6.000 tỷ đồng vào khai thác

Hải Phòng đưa cảng nước sâu Nam Đình Vũ vào khai thác

Hải Phòng đưa cảng nước sâu Nam Đình Vũ vào khai thác

Khánh thành cảng Nam Đình Vũ có tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng

Khánh thành cảng Nam Đình Vũ có tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng

Hải Phòng đưa cảng nước sâu Nam Đình Vũ vào hoạt động

Gemadept khai trương Cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng

Gemadept khai trương Cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng