Đưa vào hoạt động nhà máy nước giải khát lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long

Đưa vào hoạt động nhà máy nước giải khát lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long

Khánh thành nhà máy nước giải khát lớn nhất ĐBSCL

Khánh thành nhà máy nước giải khát lớn nhất ĐBSCL

Tập đoàn Tân Hiệp Phát đầu tư 4.000 tỷ đồng vào vùng MeKong

Tập đoàn Tân Hiệp Phát đầu tư 4.000 tỷ đồng vào vùng MeKong

Nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Hậu Giang chính thức đi vào hoạt động

Nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Hậu Giang chính thức đi vào hoạt động

Tập đoàn Tân Hiệp Phát khánh thành nhà máy nước giải khát lớn nhất ĐBSCL

Tập đoàn Tân Hiệp Phát khánh thành nhà máy nước giải khát lớn nhất ĐBSCL

Tập đoàn Tân Hiệp Phát khánh thành nhà máy nước giải khát 4.000 tỷ

Tập đoàn Tân Hiệp Phát khánh thành nhà máy nước giải khát 4.000 tỷ

Khánh thành nhà máy nước giải khát Number One tại Hậu Giang