Những khoảnh khắc bùng nổ, cần không?

Những khoảnh khắc bùng nổ, cần không?

Một ngày, có bao nhiều khoảnh khắc trôi qua cuộc đời ta? Có bao nhiêu khoảnh khắc trong số đó là vô dụng?...
Học viện Phật giáo Việt Nam cầu nguyện chống dịch COVID-19 trong Lễ Phật Đản

Học viện Phật giáo Việt Nam cầu nguyện chống dịch COVID-19 trong Lễ Phật Đản

Điều gì thôi thúc Đức Phật xả ly cuộc sống vương giả?

Điều gì thôi thúc Đức Phật xả ly cuộc sống vương giả?

Gặp gỡ chàng trai 'nặng tình' trên đất Phật

Gặp gỡ chàng trai 'nặng tình' trên đất Phật

Sinh viên Trà Vinh tất bật làm hoa đăng cho lễ hội Ok Om Bok

Sinh viên Trà Vinh tất bật làm hoa đăng cho lễ hội Ok Om Bok

Lý giải nghi lễ tắm Phật trong Đại lễ Phật đản

Lý giải nghi lễ tắm Phật trong Đại lễ Phật đản

Nghi thức Tắm Phật tại đại lễ Vesak 2019

Những chú tiểu đáng yêu trong ngày xuống tóc mừng lễ Phật Đản ở Hàn Quốc

Từ tín ngưỡng đến mê tín dị đoan: Gieo rắc điều giả dối, rất đáng sợ!

Tại sao lại có người chối từ quyền lực?