Trải nghiệm thú vị Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ

Trải nghiệm thú vị Quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ

Đại tá Hoàng Đăng Vinh, người bắt sống tướng De Castries qua đời

Đại tá Hoàng Đăng Vinh, người bắt sống tướng De Castries qua đời

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh - người bắt sống tướng De Castries - qua đời

Anh hùng Hoàng Đăng Vinh - người bắt sống tướng De Castries - qua đời

Đường đến hầm Đờ Cát

Ai đã kéo cờ tại lễ duyệt binh mừng chiến thắng Điện Biên Phủ?

Ai đã kéo cờ tại lễ duyệt binh mừng chiến thắng Điện Biên Phủ?

65 năm chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ: Trận đánh cuối cùng

65 năm chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ: Trận đánh cuối cùng

Chuyện về cựu chiến binh từng bắt sống tướng De Castries