Ở Việt Nam có bao nhiêu bể trầm tích dầu khí?

Ở Việt Nam có bao nhiêu bể trầm tích dầu khí?

Sau hơn 40 năm triển khai công tác tìm kiếm thăm dò
Những người canh thức mùa xuân nơi biển cả

Những người canh thức mùa xuân nơi biển cả

Tình đất liền gửi về biển xa

Tình đất liền gửi về biển xa

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1

Mang Tết sớm đến các chiến sỹ nhà giàn DK1

Bài 4: Những 'đốm sáng' thắp lên niềm hy vọng

Bài 4: Những 'đốm sáng' thắp lên niềm hy vọng

Lính nhà giàn bảo vệ môi trường biển

Lính nhà giàn bảo vệ môi trường biển

Bài 2: Tâm sự của ba thế hệ chỉ huy trưởng nhà giàn

Bài 2: Tâm sự của ba thế hệ chỉ huy trưởng nhà giàn

Năm 2020, VPI dành 70% nguồn lực cho nghiên cứu dài hạn

Năm 2020, VPI dành 70% nguồn lực cho nghiên cứu dài hạn

Bãi Tư Chính chưa hề và chưa bao giờ là khu vực tranh chấp chủ quyền

Bãi Tư Chính chưa hề và chưa bao giờ là khu vực tranh chấp chủ quyền

Cộng đồng quốc tế sẽ ủng hộ Việt Nam

Cộng đồng quốc tế sẽ ủng hộ Việt Nam

Khốn khổ vì 'bầy cào cào' ở bãi Tư Chính

Khốn khổ vì 'bầy cào cào' ở bãi Tư Chính

Con tàu từng 100 lần bị bắt ở Hoàng Sa

Con tàu từng 100 lần bị bắt ở Hoàng Sa

Giàn DK1 cắm mốc chủ quyền biển đảo Việt Nam

Giàn DK1 cắm mốc chủ quyền biển đảo Việt Nam

Hội Người đi biển kịch liệt lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Hội Người đi biển kịch liệt lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam

Bãi Tư Chính thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam

Bãi Tư Chính và tầm nhìn chiến lược xây dựng nhà giàn DK1

Bãi Tư Chính và tầm nhìn chiến lược xây dựng nhà giàn DK1

Việt Nam nhất quán thực thi và bảo vệ chủ quyền một cách hòa bình

Hiên ngang nhà giàn DK1 - cột mốc chủ quyền trên vùng biển phía Nam Biển Đông

Hiên ngang nhà giàn DK1 - cột mốc chủ quyền trên vùng biển phía Nam Biển Đông

Khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam không nằm trong vùng biển chồng lấn với Trung Quốc

Khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam không nằm trong vùng biển chồng lấn với Trung Quốc

Bộ Ngoại giao: Lô 06-1 nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

Bộ Ngoại giao: Lô 06-1 nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam

GS Dukakis: Trung Quốc đang phá hoại hòa bình và an ninh khu vực

GS Dukakis: Trung Quốc đang phá hoại hòa bình và an ninh khu vực

Trung Quốc dồn 'dân quân biển' trong căng thẳng Tư Chính

Trung Quốc dồn 'dân quân biển' trong căng thẳng Tư Chính

Vụ bãi Tư Chính không phải chuyện riêng giữa hai nước trên Biển Đông

Vụ bãi Tư Chính không phải chuyện riêng giữa hai nước trên Biển Đông

DK1 - 30 năm chủ quyền trên biển

DK1 - 30 năm chủ quyền trên biển

Nhà giàn DK1 - cột mốc chủ quyền trên vùng biển phía nam

Nhà giàn DK1 - cột mốc chủ quyền trên vùng biển phía nam

Ngành Dầu khí với những Nhà giàn DK1 đầu tiên

Ngành Dầu khí với những Nhà giàn DK1 đầu tiên

Hỗ trợ xây và sửa nhà cho gia đình quân nhân công tác ở Trường Sa, Nhà giàn DK1

Hỗ trợ xây và sửa nhà cho gia đình quân nhân công tác ở Trường Sa, Nhà giàn DK1