Đà Nẵng được công nhận là 'Thành phố Xanh quốc gia 2018'

Đà Nẵng được công nhận là 'Thành phố Xanh quốc gia 2018'

Chương trình hợp tác 'Vì môi trường Việt Nam xanh' của FrieslandCampina Việt Nam

Chương trình hợp tác 'Vì môi trường Việt Nam xanh' của FrieslandCampina Việt Nam

Hình dung thành phố trong tương lai

Hình dung thành phố trong tương lai

Triển lãm 'Năng lượng sinh khối, hướng tới tương lai Xanh' đang diễn ra tai TP. Hồ Chí Minh

Triển lãm 'Năng lượng sinh khối, hướng tới tương lai Xanh' đang diễn ra tai TP. Hồ Chí Minh

'Hành trình tương lai xanh' cùng Vinmart và Vinmart+

'Hành trình tương lai xanh' cùng Vinmart và Vinmart+

Miệt mài thiện nguyện giúp học sinh vùng sâu

Miệt mài thiện nguyện giúp học sinh vùng sâu

Rộn ràng trại hè kỹ năng

Rộn ràng trại hè kỹ năng