Bài 5: Linh thiêng cổ tự ngàn năm

Bài 5: Linh thiêng cổ tự ngàn năm

'Nếu bạn còn trẻ, hãy tới Tibet. Còn nếu bạn đã già, hãy về Tibet'. Hành hương về thủ phủ Lhasa là nguyện...