Đình chỉ nhiệm vụ Tổng giám đốc IPC của ông Phạm Phú Quốc trong tháng 9/2020

Đình chỉ nhiệm vụ Tổng giám đốc IPC của ông Phạm Phú Quốc trong tháng 9/2020

Trong tháng 9, chính quyền TP.HCM sẽ đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc của ông Phạm Phú Quốc để kiểm tra mọi...
'Điểm mờ' trong bức tranh tài chính của Tân Thuận IPC

'Điểm mờ' trong bức tranh tài chính của Tân Thuận IPC

Nắm giữ nhiều tài sản giá trị, các DNNN chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh lãi hơn 11.000 tỷ đồng năm 2019

Nắm giữ nhiều tài sản giá trị, các DNNN chủ chốt của Thành phố Hồ Chí Minh lãi hơn 11.000 tỷ đồng năm 2019

Tân Thuận (IPC): Doanh thu 140 tỷ, lãi ... 680 tỷ đồng

Tân Thuận (IPC): Doanh thu 140 tỷ, lãi ... 680 tỷ đồng

Lãnh đạo Tân Thuận IPC đã đối phó, cản trở cơ quan thanh tra như thế nào?

Lãnh đạo Tân Thuận IPC đã đối phó, cản trở cơ quan thanh tra như thế nào?

Tân Thuận IPC: Kinh doanh sụt giảm, quyền lợi 'sếp' ngày càng…tăng

Tân Thuận IPC: Kinh doanh sụt giảm, quyền lợi 'sếp' ngày càng…tăng

Cán bộ tùy tiện xuất ngoại hơn 100 ngày trong 2 năm

Cán bộ nào đi nước ngoài hơn 100 ngày trong 2 năm?

Tài chính của Tân Thuận IPC ra sao dưới thời ông Tề Trí Dũng?

Doanh nghiệp 24h: Sếp Tân Thuận IPC bị tạm đình chỉ công tác

Tân Thuận IPC 'mất' quyền kiểm soát Sadeco gây thiệt hại hàng trăm tỷ như thế nào?