Tài khoản Facebook Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng bị khóa

Tài khoản Facebook Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng bị khóa

Khóa tài khoản Facebook của bà Phạm Thị Yến

Khóa tài khoản Facebook của bà Phạm Thị Yến

Bị Facebook khóa tài khoản, bà Yến chùa Ba Vàng vẫn còn tài khoản facebook phụ?

Bị Facebook khóa tài khoản, bà Yến chùa Ba Vàng vẫn còn tài khoản facebook phụ?

Facebook gỡ tài khoản của bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng

Facebook gỡ tài khoản của bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng

Facebook khóa tài khoản 100.000 người theo dõi của bà Phạm Thị Yến

Facebook khóa tài khoản 100.000 người theo dõi của bà Phạm Thị Yến

Sau vụ chùa Ba Vàng: Facebook khóa tài khoản của bà Phạm Thị Yến

Sau vụ chùa Ba Vàng: Facebook khóa tài khoản của bà Phạm Thị Yến

Hai fanpage của bà Phạm Thị Yến bị Facebook đóng cửa

Hai fanpage của bà Phạm Thị Yến bị Facebook đóng cửa

Facebook khóa tài khoản của bà Phạm Thị Yến

Facebook khóa tài khoản của bà Phạm Thị Yến

Đại đức Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng xin lỗi phật tử cả nước

Đại đức Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng xin lỗi phật tử cả nước

Khoe hơn 10 năm không tiêu tiền, Phạm Thị Yến bị Facebooker nổi tiếng châm biếm

Khoe hơn 10 năm không tiêu tiền, Phạm Thị Yến bị Facebooker nổi tiếng châm biếm

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên chưa nhận được lời xin lỗi từ bà Yến

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên chưa nhận được lời xin lỗi từ bà Yến

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại chưa nhận được lời xin lỗi từ bà Yến

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại chưa nhận được lời xin lỗi từ bà Yến

Sau khi rời chùa, bà Phạm Thị Yến không trở về nhà

Sau khi rời chùa, bà Phạm Thị Yến không trở về nhà

Liệu bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng có lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Liệu bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng có lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Trụ trì chùa Ba Vàng nói gì về việc bị đề nghị tạm đình chỉ các chức vụ trong Giáo hội?

Trụ trì chùa Ba Vàng nói gì về việc bị đề nghị tạm đình chỉ các chức vụ trong Giáo hội?

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại: 'Tôi chưa nhận được lời xin lỗi từ bà Phạm Thị Yến'

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại: 'Tôi chưa nhận được lời xin lỗi từ bà Phạm Thị Yến'

Vụ chùa Ba Vàng: Con trai bà Phạm Thị Yến nộp phạt 5 triệu đồng thay mẹ

Vụ chùa Ba Vàng: Con trai bà Phạm Thị Yến nộp phạt 5 triệu đồng thay mẹ

Vụ chùa Ba Vàng: Phạt 5 triệu là đúng hay sai?

Vụ chùa Ba Vàng: Phạt 5 triệu là đúng hay sai?

Giáo hội Phật giáo đề xuất tạm đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Giáo hội Phật giáo đề xuất tạm đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Trụ trì chùa Ba Vàng sẽ thực hiện sám hối như thế nào?

Trụ trì chùa Ba Vàng sẽ thực hiện sám hối như thế nào?

Người dân cần tránh niềm tin mù quáng

Người dân cần tránh niềm tin mù quáng

Sư Thích Trúc Thái Minh lý giải dịch sởi do 'kiếp trước ăn vịt lộn'

Sư Thích Trúc Thái Minh lý giải dịch sởi do 'kiếp trước ăn vịt lộn'

Đại đức Thích Trúc Thái Minh sẽ được giáo giới ra sao?

Đại đức Thích Trúc Thái Minh sẽ được giáo giới ra sao?

Trụ trì chùa Ba Vàng 'qua mặt' chính quyền sở tại?

Trụ trì chùa Ba Vàng 'qua mặt' chính quyền sở tại?

Sư trụ trì chùa Ba Vàng bị xử lý ra sao sau tai tiếng 'vong báo oán'

Sư trụ trì chùa Ba Vàng bị xử lý ra sao sau tai tiếng 'vong báo oán'

Đình chỉ mọi chức vụ giáo hội, còn vị trí trụ trì chùa Ba Vàng đơn vị nào xử lý?

Đình chỉ mọi chức vụ giáo hội, còn vị trí trụ trì chùa Ba Vàng đơn vị nào xử lý?

Xem xét về sự việc tại chùa Ba Vàng

Thầy Thái Minh chịu toàn bộ trách nhiệm về việc 'thỉnh vong' chùa Ba Vàng

Thầy Thái Minh chịu toàn bộ trách nhiệm về việc 'thỉnh vong' chùa Ba Vàng

Trụ trì chùa Ba Vàng Trúc Thái Minh vi phạm hiến chương, phải sám hối Đại Tăng

Trụ trì chùa Ba Vàng Trúc Thái Minh vi phạm hiến chương, phải sám hối Đại Tăng

Tạm đình chỉ các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sư trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất tạm đình chỉ tất cả chức vụ trong GHPGVN đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Đề xuất tạm đình chỉ tất cả chức vụ trong GHPGVN đối với Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Đề xuất tạm đình chỉ các chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Đề xuất tạm đình chỉ các chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Đại đức Thích Trúc Thái Minh vẫn giữ chức vụ Trụ trì chùa Ba Vàng

Đại đức Thích Trúc Thái Minh vẫn giữ chức vụ Trụ trì chùa Ba Vàng

Tạm đình chỉ tất cả chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Tạm đình chỉ tất cả chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Đình chỉ toàn bộ chức vụ đối với trụ trì chùa Ba Vàng

Đình chỉ toàn bộ chức vụ đối với trụ trì chùa Ba Vàng

Tạm đình chỉ mọi chức vụ trong Giáo hội PGVN vơi sư thầy Chùa Ba Vàng

Tạm đình chỉ mọi chức vụ trong Giáo hội PGVN vơi sư thầy Chùa Ba Vàng

Đề xuất đình chỉ mọi chức vụ đối với trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất đình chỉ mọi chức vụ đối với trụ trì chùa Ba Vàng

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại Tăng

Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại Tăng

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Tạm đình chỉ tất cả các chức vụ đối với trụ trì chùa Ba Vàng

Tạm đình chỉ tất cả các chức vụ đối với trụ trì chùa Ba Vàng

Trụ trì Chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trụ trì Chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Kết luận chi tiết của Giáo hội về 'thỉnh vong' và kỷ luật trụ trì chùa Ba Vàng

Kết luận chi tiết của Giáo hội về 'thỉnh vong' và kỷ luật trụ trì chùa Ba Vàng

Đình chỉ chức vụ trong Giáo hội Phật giáo với trụ trì chùa Ba Vàng

Đình chỉ chức vụ trong Giáo hội Phật giáo với trụ trì chùa Ba Vàng

Vụ chùa Ba Vàng 'thỉnh oan gia trái chủ': Tạm đình chỉ mọi chức vụ của thầy trụ trì, tiếp tục đợi xử lý

Vụ chùa Ba Vàng 'thỉnh oan gia trái chủ': Tạm đình chỉ mọi chức vụ của thầy trụ trì, tiếp tục đợi xử lý

Tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với trụ trì chùa Ba Vàng

Tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với trụ trì chùa Ba Vàng

Đình chỉ tất cả chức vụ sư trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh?

Đình chỉ tất cả chức vụ sư trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh?

Trụ trì chùa Ba Vàng phải sám hối Đại Tăng

Trụ trì chùa Ba Vàng phải sám hối Đại Tăng

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tạm đình chỉ tất cả các chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tạm đình chỉ tất cả các chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh

Đề xuất đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh

Đề xuất tạm đình chỉ toàn bộ chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất tạm đình chỉ toàn bộ chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Trụ trì chùa Ba Vàng phải sám hối, tạm đình chỉ các chức vụ trong GHPGVN

Trụ trì chùa Ba Vàng phải sám hối, tạm đình chỉ các chức vụ trong GHPGVN

Đề xuất tạm đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo của sư trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất tạm đình chỉ tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo của sư trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất đình chỉ mọi chức vụ của Đại Đức Thái Minh trong khi chờ quyết định cách chức

Đề xuất đình chỉ mọi chức vụ của Đại Đức Thái Minh trong khi chờ quyết định cách chức

Đề xuất lập tức đình chỉ tất cả chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Đề xuất lập tức đình chỉ tất cả chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Thượng tọa Thích Thanh Quyết được giao giáo giới Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Thượng tọa Thích Thanh Quyết được giao giáo giới Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng, sám hối Đại Tăng

Đình chỉ mọi chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng, sám hối Đại Tăng

Tin xã hội 25/19

Xử lý vụ việc liên quan đến chùa Ba Vàng (Quảng Ninh): Đình chỉ các chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh

Xử lý vụ việc liên quan đến chùa Ba Vàng (Quảng Ninh): Đình chỉ các chức vụ của Đại đức Thích Trúc Thái Minh

'Trụ trì chùa Ba Vàng cố tình che giấu, gây khó cho lực lượng chức năng'

'Trụ trì chùa Ba Vàng cố tình che giấu, gây khó cho lực lượng chức năng'

Họp báo vụ chùa Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến bị phạt 5 triệu đồng

Họp báo vụ chùa Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến bị phạt 5 triệu đồng

Bác sĩ sửng sốt vì cách giải thích về ung thư của trụ trì chùa Ba Vàng

Bác sĩ sửng sốt vì cách giải thích về ung thư của trụ trì chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng tiếp tục nhận nhiều 'hệ quả'

Chưa có giấy phép hoạt động, trang web của chùa Ba Vàng bị 'tuýt còi'

Chưa có giấy phép hoạt động, trang web của chùa Ba Vàng bị 'tuýt còi'

Chồng cũ nói gì về quá khứ của bà Phạm Thị Yến?

Chồng cũ nói gì về quá khứ của bà Phạm Thị Yến?

Bê bối chùa Ba Vàng: Những chuyện đau lòng

Bê bối chùa Ba Vàng: Những chuyện đau lòng

Thượng tọa Thích Thanh Quyết: Tiền là phương tiện hành đạo

Thượng tọa Thích Thanh Quyết: Tiền là phương tiện hành đạo

Chấm dứt 'thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ' tại chùa Ba Vàng

Chấm dứt 'thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ' tại chùa Ba Vàng

'Thỉnh vong' và 'oan gia trái chủ' ở chùa Ba Vàng không đăng ký hoạt động tôn giáo

'Thỉnh vong' và 'oan gia trái chủ' ở chùa Ba Vàng không đăng ký hoạt động tôn giáo

Yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt hoạt động thỉnh vong

Yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt hoạt động thỉnh vong

Hoạt động cúng oan gia trái chủ của chùa Ba Vàng là 'trái phép'

Hoạt động cúng oan gia trái chủ của chùa Ba Vàng là 'trái phép'

Bà Phạm Thị Yến trong mắt những người thân quen

Bà Phạm Thị Yến trong mắt những người thân quen

Facebook tiếp tay cho quảng cáo mê tín dị đoan ở VN

Facebook tiếp tay cho quảng cáo mê tín dị đoan ở VN

Đề nghị xử lý nghiêm bà Yến vì xúc phạm Anh hùng, liệt sĩ

Đề nghị xử lý nghiêm bà Yến vì xúc phạm Anh hùng, liệt sĩ

Hành tung bí ẩn của người gieo rắc chuyện vong báo oán ở chùa Ba Vàng

Hành tung bí ẩn của người gieo rắc chuyện vong báo oán ở chùa Ba Vàng

Bà Phạm Thị Yến ở Ba Vàng tiết lộ choáng váng về bệnh sùi mào gà

Bà Phạm Thị Yến ở Ba Vàng tiết lộ choáng váng về bệnh sùi mào gà

Vụ nghi vấn truyền bá vong báo oán ở chùa Ba Vàng: Chồng cũ, hàng xóm nói gì về bà Phạm Thị Yến?

Vụ nghi vấn truyền bá vong báo oán ở chùa Ba Vàng: Chồng cũ, hàng xóm nói gì về bà Phạm Thị Yến?

Tiết lộ bất ngờ về bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng từ người chồng cũ

Tiết lộ bất ngờ về bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng từ người chồng cũ

Cộng đồng mạng kêu gọi khóa kênh YouTube bà Phạm Thị Yến

Cộng đồng mạng kêu gọi khóa kênh YouTube bà Phạm Thị Yến

Chồng cũ tiết lộ bất ngờ về bà Phạm Thị Yến phật tử chùa Ba Vàng

Chồng cũ tiết lộ bất ngờ về bà Phạm Thị Yến phật tử chùa Ba Vàng

Bà Phạm Thị Yến: 'Mắc sùi mào gà do quả báo tà dâm kiếp trước'

Bà Phạm Thị Yến: 'Mắc sùi mào gà do quả báo tà dâm kiếp trước'

Đang có một 'bệnh viện' ở chùa Ba Vàng?

Đang có một 'bệnh viện' ở chùa Ba Vàng?

Chồng cũ tiết lộ về bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng

Chồng cũ tiết lộ về bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng

Sự thật về bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng

Sự thật về bà Phạm Thị Yến chùa Ba Vàng

Bác sĩ ngỡ ngàng vì phương pháp vỗ dầu hỏa chữa bệnh của 'cô Yến'

Bác sĩ ngỡ ngàng vì phương pháp vỗ dầu hỏa chữa bệnh của 'cô Yến'

Bà Phạm Thị Yến sẽ bị triệu tập để làm rõ nghi vấn truyền bá vong báo oán

Bà Phạm Thị Yến sẽ bị triệu tập để làm rõ nghi vấn truyền bá vong báo oán

Vụ chùa Ba Vàng: Cộng đồng mạng kêu gọi Youtube khóa kênh Phạm Thị Yến

Vụ chùa Ba Vàng: Cộng đồng mạng kêu gọi Youtube khóa kênh Phạm Thị Yến

Cho rằng phật tử chùa Ba Vàng xúc phạm, gia đình nữ sinh ở Điện Biên báo công an

Cho rằng phật tử chùa Ba Vàng xúc phạm, gia đình nữ sinh ở Điện Biên báo công an

Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh phản đối chuyện gọi vong ở chùa Ba Vàng

Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh phản đối chuyện gọi vong ở chùa Ba Vàng

Vì sao nữ phật tử Phạm Thị Yến hay xuất hiện trong ấn phẩm chùa Ba Vàng?

Vì sao nữ phật tử Phạm Thị Yến hay xuất hiện trong ấn phẩm chùa Ba Vàng?

Vụ vong báo oán ở chùa Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến là ai?

Vụ vong báo oán ở chùa Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến là ai?

Mẹ nữ sinh giao gà bị giết: Phật tử chùa Ba Vàng xúc phạm vong linh con tôi

Mẹ nữ sinh giao gà bị giết: Phật tử chùa Ba Vàng xúc phạm vong linh con tôi

Quanh thông tin vụ truyền bá oan hồn ở chùa Ba Vàng: Đâu là sự thật?

Quanh thông tin vụ truyền bá oan hồn ở chùa Ba Vàng: Đâu là sự thật?

Người phụ nữ tên 'Phạm Thị Yến' tuyên truyền luận điệu 'làm nhục' nữ sinh giao gà Điện Biên ở chùa Ba Vàng là ai?

Người phụ nữ tên 'Phạm Thị Yến' tuyên truyền luận điệu 'làm nhục' nữ sinh giao gà Điện Biên ở chùa Ba Vàng là ai?

'Gọi vong' ở Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến là ai?

'Gọi vong' ở Ba Vàng: Bà Phạm Thị Yến là ai?