Mùa Vu lan đền đáp bốn trọng ơn

Mùa Vu lan đền đáp bốn trọng ơn

Ngày rằm tháng Bảy là ngày Vu lan Báo hiếu của hàng đệ tử Phật. Tôi gợi một số ý để quý vị suy nghĩ, làm...
Hành trang hoằng pháp của Tôn giả Phú-lâu-na

Hành trang hoằng pháp của Tôn giả Phú-lâu-na

Lòng lặng thì nghiệp yên

Lòng lặng thì nghiệp yên

Bây giờ và ở đây

Bây giờ và ở đây

Đàn lễ cầu an cho nước Úc tại tịnh xá Trung Tâm

Đàn lễ cầu an cho nước Úc tại tịnh xá Trung Tâm

Du hành trong dòng chảy thời gian bất tận

Du hành trong dòng chảy thời gian bất tận

Tất cả chúng sinh là mẹ

Cầu siêu - báo hiếu theo kinh Địa Tạng

Hai nghĩa của nghiệp

Pythagore và thuyết luân hồi

Ý nghĩa pháp phương tiện và chân thật theo kinh Pháp hoa