Trung tâm tác chiến tàu hộ vệ 016 Quang Trung: Hiện đại đến từng chi tiết

Trung tâm tác chiến tàu hộ vệ 016 Quang Trung: Hiện đại đến từng chi tiết

Trung tâm tác chiến là nơi mọi mệnh lệnh điều khiển vũ khí, khí tài trên tàu 016 Quang Trung của Hải quân...
Trung tâm tác chiến của tàu hộ vệ 016 Quang Trung lần đầu lộ diện

Trung tâm tác chiến của tàu hộ vệ 016 Quang Trung lần đầu lộ diện

Tự hào sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa uy lực nhất Việt Nam

Tự hào sức mạnh tàu hộ vệ tên lửa uy lực nhất Việt Nam

016 Quang Trung - tàu hộ vệ tên lửa uy lực nhất của Việt Nam

016 Quang Trung - tàu hộ vệ tên lửa uy lực nhất của Việt Nam

Toàn cảnh tàu chiến Việt Nam duyệt binh hoành tráng ở Nga

Toàn cảnh tàu chiến Việt Nam duyệt binh hoành tráng ở Nga

Hải quân tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung giao hữu thể thao với Hạm đội TBD Nga

Hải quân tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung giao hữu thể thao với Hạm đội TBD Nga

Bộ 3 tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam

Bộ 3 tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam