Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn: Điểm du lịch văn minh, an toàn

Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn: Điểm du lịch văn minh, an toàn

Kết hợp sự kiện đón du khách thứ 2 triệu và đón khách dương lịch 2020, từ ngày 25.12.2019, BQL Di tích danh...
Phát triển mạnh mẽ du lịch phía Tây danh thắng Ngũ Hành Sơn

Phát triển mạnh mẽ du lịch phía Tây danh thắng Ngũ Hành Sơn

Du khách bị rạch túi ngại lấy lời khai: Không chờ được...

Du khách bị rạch túi ngại lấy lời khai: Không chờ được...

Du khách liên tiếp bị 'xẻ túi' khi đi tham quan Ngũ Hành Sơn?

Du khách liên tiếp bị 'xẻ túi' khi đi tham quan Ngũ Hành Sơn?

Ngũ Hành Sơn tạo nên sự đa dạng của văn hóa Phật giáo

Ngũ Hành Sơn tạo nên sự đa dạng của văn hóa Phật giáo

Danh thắng Ngũ Hành Sơn chính thức trở thành Di tích quốc gia đặc biệt

Danh thắng Ngũ Hành Sơn chính thức trở thành Di tích quốc gia đặc biệt

Danh thắng Ngũ Hành Sơn được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt

Danh thắng Ngũ Hành Sơn là di tích cấp quốc gia đặc biệt

Thủ tướng xếp hạng di tích cấp Quốc gia cho danh thắng Ngũ Hành Sơn