EVN đầu tư xây dựng trên 82,6 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng

EVN đầu tư xây dựng trên 82,6 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng

EVN triển khai các bước cổ phần hóa Tổng Công ty Phát điện 1 và 2

EVN triển khai các bước cổ phần hóa Tổng Công ty Phát điện 1 và 2

Cổ phiếu Tài chính Điện lực chuẩn bị lên UPCoM

Cổ phiếu Tài chính Điện lực chuẩn bị lên UPCoM

EVN sắp bán nốt lô cổ phần cuối cùng tại Tài chính Điện lực Lô cuối cùng 12,5 triệu cổ phần sẽ sắp được rao bán. Nếu thành công, EVN sẽ hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn sở hữu của mình tại Tài chính Điện lực. Được biết từ đầu năm đến nay, EVN đã hoàn thành

EVN sắp bán nốt lô cổ phần cuối cùng tại Tài chính Điện lực Lô cuối cùng 12,5 triệu cổ phần sẽ sắp được rao bán. Nếu thành công, EVN sẽ hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn sở hữu của mình tại Tài chính Điện lực. Được biết từ đầu năm đến nay, EVN đã hoàn thành

Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tình hình hoạt động tháng 10/2018 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam