Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Lào, Campuchia

Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Lào, Campuchia

Kon Tum truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

Kon Tum truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

Quy tập 21 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia

Quy tập 21 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia

Tìm kiếm, quy tập 21 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia

Kon Tum quy tập được 21 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia