Gia Lai: Phát hiện công ty khai thác đá trái phép nghi có 'bảo kê'

Gia Lai: Phát hiện công ty khai thác đá trái phép nghi có 'bảo kê'

Tại xã Hbông, huyện Chư Sê (Gia Lai), trong thời gian dài một doanh nghiệp khai thác 'đá lậu' nhưng không...
Gia Lai: Thâm nhập đại công trường 'đá tặc' lớn nhất huyện Chư Sê

Gia Lai: Thâm nhập đại công trường 'đá tặc' lớn nhất huyện Chư Sê

Vừa báo tin cho chính quyền, 'đá tặc' đã biết và tháo chạy

Vừa báo tin cho chính quyền, 'đá tặc' đã biết và tháo chạy

Phát hiện cả rẫy cần sa

Phát hiện cả rẫy cần sa

Tìm chủ nhân hơn 2.000 cây cần sa được trồng ven suối

Tìm chủ nhân hơn 2.000 cây cần sa được trồng ven suối

Gia Lai: Truy tìm người trồng hơn 2.000 cây cần sa ở rẫy

Gia Lai: Truy tìm người trồng hơn 2.000 cây cần sa ở rẫy

Phát hiện gần nửa tấn cây cần sa ven suối

Phát hiện gần nửa tấn cây cần sa ven suối

Phát hiện hơn 2.000 cây cần sa trọng lượng gần 500 kg tại bờ suối

Phát hiện hơn 2.000 cây cần sa trọng lượng gần 500 kg tại bờ suối

Công an phát hiện hơn 2.000 cây cần sa trồng trong rẫy

Công an phát hiện hơn 2.000 cây cần sa trồng trong rẫy

Truy tìm 'chủ nhân' của hơn 2.000 cây cần sa trồng ven suối ở Gia Lai

Truy tìm 'chủ nhân' của hơn 2.000 cây cần sa trồng ven suối ở Gia Lai

Gia Lai: Công an xóa sổ vườn cần sa trong rẫy của người dân

Gia Lai: Công an xóa sổ vườn cần sa trong rẫy của người dân

Phát hiện gần nửa tấn cần sa được trồng trên rẫy

Phát hiện gần nửa tấn cần sa được trồng trên rẫy