Người phụ nữ phát minh áo chống đạn

Người phụ nữ phát minh áo chống đạn

Stephanie Kwolek, nhà phát minh và chuyên gia hóa học đã tìm ra Kevlar, một chất liệu được sử dụng trong...