NATO bắt đầu tập trận, muốn phô trương sức mạnh của liên minh trước Moscow?

NATO bắt đầu tập trận, muốn phô trương sức mạnh của liên minh trước Moscow?

Theo Daily Mail, các cuộc diễn tập này được tổ chức để chứng minh cho Moscow thấy sức mạnh quân sự của liên...
Nga - Mỹ căng thẳng trước thềm thượng đỉnh

Nga - Mỹ căng thẳng trước thềm thượng đỉnh

Động cơ của NATO khi cho 9.000 binh lính tập trận giữa lúc căng thẳng với Nga

Động cơ của NATO khi cho 9.000 binh lính tập trận giữa lúc căng thẳng với Nga

Lãnh đạo NATO lên tiếng về việc rút quân khỏi Afghanistan

Lãnh đạo NATO lên tiếng về việc rút quân khỏi Afghanistan

Sư đoàn cận vệ 18 Nga bảo vệ Kaliningrad

Sư đoàn cận vệ 18 Nga bảo vệ Kaliningrad

Dồn dập hoạt động quân sự chưa từng có của Nga - NATO quanh Kaliningrad

Dồn dập hoạt động quân sự chưa từng có của Nga - NATO quanh Kaliningrad

NATO kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu

NATO kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu

Tướng NATO: Nga chưa yêu cầu cử quan sát viên đến cuộc tập trận Steadfast Defender 21

Tướng NATO: Nga chưa yêu cầu cử quan sát viên đến cuộc tập trận Steadfast Defender 21

NATO sắp tập trận quy mô lớn

NATO triển khai tập trận quân sự quy mô lớn Steadfast Defender 2021

NATO triển khai tập trận quân sự quy mô lớn Steadfast Defender 2021

Tập trận Steadfast Defender 2021 của NATO sẽ diễn ra trong tháng 5

Tập trận Steadfast Defender 2021 của NATO sẽ diễn ra trong tháng 5

NATO tập trận với quy mô 9.000 binh sĩ

NATO tập trận với quy mô 9.000 binh sĩ

NATO chuẩn bị tập trận quy mô lớn Steadfast Defender 2021

NATO chuẩn bị tập trận quy mô lớn Steadfast Defender 2021