Iphone 11 Pro phát ra bức xạ gấp 2 lần ngưỡng an toàn

Iphone 11 Pro phát ra bức xạ gấp 2 lần ngưỡng an toàn

iPhone 11 Pro bị cáo buộc phát ra bức xạ gấp đôi mức cho phép, nguy hiểm đối với tất cả người dùng

iPhone 11 Pro bị cáo buộc phát ra bức xạ gấp đôi mức cho phép, nguy hiểm đối với tất cả người dùng

Thực hư thông tin sóng điện thoại, wifi có thể gây ung thư não

Thực hư thông tin sóng điện thoại, wifi có thể gây ung thư não

Nhiều mẫu điện thoại có chỉ số năng lượng vượt ngưỡng an toàn gây hại sức khỏe

Nhiều mẫu điện thoại có chỉ số năng lượng vượt ngưỡng an toàn gây hại sức khỏe

8 smartphone có thể gây hại cho sức khỏe con người trong năm 2018

8 smartphone có thể gây hại cho sức khỏe con người trong năm 2018

Huawei Honor 8 lọt danh sách điện thoại gây hại cho sức khỏe người dùng

Huawei Honor 8 lọt danh sách điện thoại gây hại cho sức khỏe người dùng

Huawei Honor 8 'lọt' danh sách 8 điện thoại gây hại cho sức khỏe người sử dụng

Huawei Honor 8 có thể gây hại cho sức khỏe người dùng