Đà Nẵng tái thiết không gian công cộng (Bài 1: Mở lại cửa ra biển cho người dân phố biển)

Đà Nẵng tái thiết không gian công cộng (Bài 1: Mở lại cửa ra biển cho người dân phố biển)

Sửa sai quy hoạch, Đà Nẵng mua lại đất để khơi thông lối xuống biển

Sửa sai quy hoạch, Đà Nẵng mua lại đất để khơi thông lối xuống biển

Chốt thời gian hoàn thành mở lối xuống biển Đà Nẵng

Chốt thời gian hoàn thành mở lối xuống biển Đà Nẵng

Cuối năm 2018, Đà Nẵng hoàn thành lối xuống biển đầu tiên cho dân

Cuối năm 2018, Đà Nẵng hoàn thành lối xuống biển đầu tiên cho dân

Đà Nẵng quyết liệt thu hồi đất, mở lối xuống biển cho người dân

Đà Nẵng quyết liệt thu hồi đất, mở lối xuống biển cho người dân

Đà Nẵng thu hồi gần 4.000 m2 đất để mở thêm 2 lối xuống biển

Đà Nẵng thu hồi gần 4.000 m2 đất để mở thêm 2 lối xuống biển

Đà Nẵng thu hồi gần 4.000m2 đất để mở lối xuống biển

Đà Nẵng thu hồi gần 4.000m2 đất để mở lối xuống biển

Đà Nẵng: Thu hồi gần 4.000m2 đất mở hai lối xuống biển ở quận Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng: Thu hồi gần 4.000m2 đất mở hai lối xuống biển ở quận Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng khẩn trương mở 4 lối xuống biển

Đà Nẵng khẩn trương mở 4 lối xuống biển