Băng tan sâu 30,48m trơ xác ngựa quý 40.000 năm tuổi

Băng tan sâu 30,48m trơ xác ngựa quý 40.000 năm tuổi

Cận cảnh sinh vật đóng băng suốt 4 vạn năm ở 'cổng địa ngục'

Cận cảnh sinh vật đóng băng suốt 4 vạn năm ở 'cổng địa ngục'

Tìm thấy xác ngựa con cổ đại 40.000 năm tuổi còn nguyên vẹn

Tìm thấy xác ngựa con cổ đại 40.000 năm tuổi còn nguyên vẹn

Lần đầu tiên phát hiện ngựa hóa thạch có 1 không 2

Lần đầu tiên phát hiện ngựa hóa thạch có 1 không 2

Tìm thấy hóa thạch ngựa con 40.000 năm tuổi còn nguyên vẹn

Tìm thấy hóa thạch ngựa con 40.000 năm tuổi còn nguyên vẹn

Phát hiện xác sinh vật thời tiền sử 40.000 năm tuổi ở gần 'cổng địa ngục'

Phát hiện xác sinh vật thời tiền sử 40.000 năm tuổi ở gần 'cổng địa ngục'

Nga: Xác sinh vật 40.000 năm nguyên vẹn ở 'cánh cửa tới địa ngục'

Nga: Xác sinh vật 40.000 năm nguyên vẹn ở 'cánh cửa tới địa ngục'

Phát hiện ngựa hóa thạch 3 tháng tuổi ở 'cổng địa ngục' Siberia

Phát hiện ngựa hóa thạch 3 tháng tuổi ở 'cổng địa ngục' Siberia