Nam Sudan: Thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

Nam Sudan: Thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc

Chính phủ Nam Sudan và lực lượng đối lập đạt được thỏa thuận về việc thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc...