Xuất khẩu tôm giảm, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng bứt phá

Xuất khẩu tôm giảm, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng bứt phá

Năm 2019, xuất khẩu tôm đặt mục tiêu trên 4,2 tỷ USD

Năm 2019, xuất khẩu tôm đặt mục tiêu trên 4,2 tỷ USD

Minh Phú đặt mục tiêu lãi ròng 2.300 tỉ đồng trong năm 2019

Minh Phú đặt mục tiêu lãi ròng 2.300 tỉ đồng trong năm 2019

Doanh nghiệp xuất khẩu tôm định vị thị trường tiềm năng

Doanh nghiệp xuất khẩu tôm định vị thị trường tiềm năng

Xuất khẩu hải sản năm 2018 sụt giảm do thẻ vàng IUU

Xuất khẩu hải sản năm 2018 sụt giảm do thẻ vàng IUU

Tháo 'điểm nghẽn' cho thủy sản xuất khẩu

Tháo 'điểm nghẽn' cho thủy sản xuất khẩu

Mở thị trường xuất khẩu thủy sản - Bài 2: Thách thức không nhỏ

Mở thị trường xuất khẩu thủy sản - Bài 2: Thách thức không nhỏ

Doanh nghiệp xuất khẩu triệu đô lao đao vì… 'thẻ vàng'

Doanh nghiệp xuất khẩu triệu đô lao đao vì… 'thẻ vàng'

Xuất khẩu sang Hoa Kỳ: Quan trọng là phải minh bạch thông tin