Sau 1 học kỳ triển khai CT, SGK lớp 1: Giáo viên vững tin đổi mới

Sau 1 học kỳ triển khai CT, SGK lớp 1: Giáo viên vững tin đổi mới

Chương trình (CT) và sách giáo khoa (SGK) lớp 1 mới vừa trải qua 1 học kỳ triển khai. Sau những bỡ ngỡ ban...
Những nội dung được chỉnh sửa trong sách Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều

Những nội dung được chỉnh sửa trong sách Tiếng Việt 1, bộ Cánh diều

Bộ GD-ĐT phê duyệt tài liệu điều chỉnh SGK Cánh diều

Bộ GD-ĐT phê duyệt tài liệu điều chỉnh SGK Cánh diều

Sách giáo khoa lớp 1 nhiều 'sạn': Không thể để năm học sau mới sửa!

Sách giáo khoa lớp 1 nhiều 'sạn': Không thể để năm học sau mới sửa!

Giáo viên phải ứng biến linh hoạt

Giáo viên phải ứng biến linh hoạt

Phụ huynh lo lắm

Phụ huynh lo lắm

Tăng cường lấy ý kiến đóng góp của giáo viên với dự thảo sách giáo khoa

Tăng cường lấy ý kiến đóng góp của giáo viên với dự thảo sách giáo khoa

Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều: Không thể chỉnh sửa chắp vá

Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều: Không thể chỉnh sửa chắp vá

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Rà soát SGK phải thường xuyên, liên tục, nghiêm túc

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Rà soát SGK phải thường xuyên, liên tục, nghiêm túc

Có thu hồi SGK Tiếng Việt lớp 1 bộ sách 'Cánh Diều'?

Có thu hồi SGK Tiếng Việt lớp 1 bộ sách 'Cánh Diều'?

Bộ trưởng GD-ĐT: SGK phải được làm thật chuẩn mực, thật tinh thì mới ban hành

Bộ trưởng GD-ĐT: SGK phải được làm thật chuẩn mực, thật tinh thì mới ban hành

Dự thảo chỉnh sửa SGK Cánh Diều: Nhiều góp ý thiết thực

Dự thảo chỉnh sửa SGK Cánh Diều: Nhiều góp ý thiết thực

Xử lý sai sót trong SGK lớp 1 cần khách quan, công bằng

Xử lý sai sót trong SGK lớp 1 cần khách quan, công bằng

Ba điều chỉnh trong thẩm định SGK lớp 2, lớp 6

Ba điều chỉnh trong thẩm định SGK lớp 2, lớp 6

CTGDPT mới: Giáo viên chủ động linh hoạt, gia đình đồng hành sẽ thành công

CTGDPT mới: Giáo viên chủ động linh hoạt, gia đình đồng hành sẽ thành công

Bộ GD-ĐT sẽ mở rộng các kênh đóng góp ý kiến để nắm bắt thông tin các vấn đề của sách giáo khoa lớp 1

Bộ GD-ĐT sẽ mở rộng các kênh đóng góp ý kiến để nắm bắt thông tin các vấn đề của sách giáo khoa lớp 1

Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm để xảy ra các vấn đề về SGK lớp 1

Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm để xảy ra các vấn đề về SGK lớp 1

Linh hoạt giảng dạy chương trình, SGK lớp 1 mới

Linh hoạt giảng dạy chương trình, SGK lớp 1 mới

Rà soát kỹ các bộ sách giáo khoa

Rà soát kỹ các bộ sách giáo khoa

Chuyên gia giáo dục: Bộ sách Cánh Diều nên 'tạm dừng lại'

Chuyên gia giáo dục: Bộ sách Cánh Diều nên 'tạm dừng lại'

Xã hội hóa sách giáo khoa còn tiềm ẩn nhiều rủi ro

Xã hội hóa sách giáo khoa còn tiềm ẩn nhiều rủi ro

Hà Nội: Hơn 50% số trường tiểu học chọn sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều

Hà Nội: Hơn 50% số trường tiểu học chọn sách Tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều

Hội đồng thẩm định không chịu trách nhiệm khi sách giáo khoa lớp 1 có 'sạn'

Hội đồng thẩm định không chịu trách nhiệm khi sách giáo khoa lớp 1 có 'sạn'

SGK lớp 1 có 'sạn', chủ biên phải chịu trách nhiệm

SGK lớp 1 có 'sạn', chủ biên phải chịu trách nhiệm

Ồn ào xung quanh bộ SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều, GS. Nguyễn Minh Thuyết nói gì?

Ồn ào xung quanh bộ SGK Tiếng Việt 1 Cánh Diều, GS. Nguyễn Minh Thuyết nói gì?

Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 mới: Đang trang 32 lại đến... trang 17

Sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 mới: Đang trang 32 lại đến... trang 17

THADI tặng 1.716 bộ sách giáo khoa lớp 1

THADI tặng 1.716 bộ sách giáo khoa lớp 1

THADI tài trợ 1.716 bộ sách giáo khoa lớp 1 cho học sinh dân tộc thiểu số

THADI tài trợ 1.716 bộ sách giáo khoa lớp 1 cho học sinh dân tộc thiểu số

Năm học 2020-2021: Sách giáo khoa lớp 1 có bị thiếu?

Năm học 2020-2021: Sách giáo khoa lớp 1 có bị thiếu?

Tập huấn Sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều : Những hiệu ứng tích cực từ cơ sở

Tập huấn Sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều : Những hiệu ứng tích cực từ cơ sở

Thấy gì qua đợt tập huấn bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều tại các cơ sở giáo dục?

Thấy gì qua đợt tập huấn bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều tại các cơ sở giáo dục?

Nhiều địa phương công bố lựa chọn SGK

Nhiều địa phương công bố lựa chọn SGK

NXB Giáo dục Việt Nam công bố kết quả chọn sách giáo khoa mới lớp 1

NXB Giáo dục Việt Nam công bố kết quả chọn sách giáo khoa mới lớp 1

Chọn SGK lớp 1 mới đang bước vào giai đoạn 'gay cấn'

Chọn SGK lớp 1 mới đang bước vào giai đoạn 'gay cấn'

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều: Nhiều cơ sở giáo dục ở các địa phương lựa chọn

Bộ sách giáo khoa Cánh Diều: Nhiều cơ sở giáo dục ở các địa phương lựa chọn

Công bố giá 4 bộ sách giáo khoa lớp 1

Công bố giá 4 bộ sách giáo khoa lớp 1

Sách giáo khoa tăng giá

Sách giáo khoa tăng giá

Bộ SGK đầu tiên cho phép tham khảo miễn phí trên mạng Internet

Bộ SGK đầu tiên cho phép tham khảo miễn phí trên mạng Internet

Tiền Giang: Hơn 500 cán bộ, giáo viên tiếp cận bộ SGK lớp 1 'Cánh Diều'

Tiền Giang: Hơn 500 cán bộ, giáo viên tiếp cận bộ SGK lớp 1 'Cánh Diều'

Nhiều giáo viên mới chỉ được tiếp cận chương trình, chưa nắm được nội dung 32 SGK mới

Nhiều giáo viên mới chỉ được tiếp cận chương trình, chưa nắm được nội dung 32 SGK mới

Sách giáo khoa cánh diều: Mang cuộc sống vào bài học - Đưa bài học vào cuộc sống

Sách giáo khoa cánh diều: Mang cuộc sống vào bài học - Đưa bài học vào cuộc sống

Sách giáo khoa cánh diều: Mang cuộc sống vào bài học - Đưa bài học vào cuộc sống

Sách giáo khoa cánh diều: Mang cuộc sống vào bài học - Đưa bài học vào cuộc sống

Bộ SGK Cánh Diều: Học từ cuộc sống

Bộ SGK Cánh Diều: Học từ cuộc sống

Tận mục sở thị bộ SGK lớp 1 Cánh Diều được sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Tận mục sở thị bộ SGK lớp 1 Cánh Diều được sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông mới

SGK chương trình GDPT mới: Cán bộ dự giờ không thể 'bắt' giáo viên từng chữ

SGK chương trình GDPT mới: Cán bộ dự giờ không thể 'bắt' giáo viên từng chữ